Med študijem v tujini


Ob prihodu na institucijo gostiteljico poskrbite, da bo potrjen obrazec Confirmation 1 – Beginning od student's Erasmus activities abroad poslan po faksu na Univerzo v Mariboru (št. +386 2 23 55 438) najkasneje v 3 delovnih dneh od datuma vašega prihoda.

Original morate poslati ob oddaji končnega poročila.

Če med študijem v tujini ugotovite, da ne boste mogli opravljati nekaterih predmetov iz Learning Agreementa-a ali si želite izbrati dodatne predmete, to uredite z obrazcem Studijski sporazum - Learning Agreement for Studies Erasmus+.doc.

Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853