Po študiju v tujini

Ob vrnitvi v Slovenijo dostavite Erasmus koordinatorici na Pedagoški fakulteti Transcript of records in morebitne ostale dokumente, potrebne za priznavanje predmetov. Koordinatorica bo uredila izdajo Odločbe o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti, ki jo skupaj z vsemi drugimi zahtevanimi dokumenti pošljete na Univerzo v Mariboru.

Postopek po opravljenih obveznostih na tuji instituciji

Po vrnitvi iz tujine študent Erasmus koordinatorici na PEF UM odda Vlogo za priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini, ki ji priloži naslednje dokumente:

 -  »Transcript of Records« oz. potrdilo o opravljenih obveznostih, če ga ni poslala že partnerska institucija iz tujine,

-  Potrjen učni sporazum (Learning agreement) z vsemi spremembami

-  Soglasje nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote,

-  Soglasje k priznanju zunanje učne enote

 Na podlagi tega PEF UM izda Odločbo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.

Študentu se z opravljenimi obveznostmi v tujini priznajo predmeti na študijskem programu PEF UM, za katere je pridobil »Soglasje nosilca nosilca učne enote o izboru nadomestne učne enote« oziroma »Soglasje k priznanju zunanje učne enote«, ki ga podpiše ECTS koordinator posameznega oddelka PEF UM za predmete, ki niso v naboru izbirnih predmetov PEF UM, študentu pa so priznani kot zunanji izbirni predmet.

Predmeti, za katere je nosilec odločil, da se lahko delno priznajo, se ne priznajo z odločbo, ampak študent po dogovoru z nosilcem predmeta opravi dodatne obveznosti ter se prijavi na izpitni rok z elektronsko prijavnico. Končno oceno predmeta poda nosilec.

Če je študent v tujini pripravljal zaključno delo, po vrnitvi iz tujine pridobi od mentorja pisno potrditev, da je opravil vse dogovorjene obveznosti in s tem pridobil število ECTS točk, kot je bilo navedeno v »Izjavi mentorja zaključnega dela o priznanju ECTS točk«. Študent potrdilo preda Erasmus koordinatorici. 

Poleg postopka na PEF UM mora študent po vrnitvi iz tujine izpolniti tudi obveznosti, navedene v pogodbi za pridobitev Erasmus dotacije.  Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853