Podaljšanje študija v tujini

Podaljšanje obdobja odobrenega Erasmus+ študija v tujini je dovoljeno po dogovoru med Pedagoško fakulteto in institucijo gostiteljico pod naslednjimi pogoji:
  • dogovor med institucijama in vse okoliščine podaljšanja (Studijski sporazum - Learning Agreement for Studies Erasmus+.doc, soglasja profesorjev ...) morajo biti sklenjene in urejene pred predvidenim zaključkom prvotnega Erasmus+ študija v tujini;
  • podaljšanje mora slediti prvotnemu obdobju brez prekinitve (razen praznikov ali univerzitetnih počitnic); če je vmes prekinitev, morata to instituciji pisno obrazložiti in Nacionalna agencija odobriti; v nobenem primeru celotno obdobje Erasmus+ študija v tujini (vključno z odobrenim podaljšanjem) ne sme presegati enega leta in ne sme trajati dlje, kot do konca študijskega leta.

Dodatno Erasmus+ finančno dotacijo vam bo Univerza v Mariboru lahko odobrila le v primeru, če bodo v času prejema popolne dokumentacije za podaljšanje študija v tujini na voljo razpoložljiva finančna sredstva.

Za pridobitev dodatnih finančnih sredstev zaradi podaljšanja študija v tujini morate poslati v Službo za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje naslednje (podpisane in žigosane) dokumente:

Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853