Raziskovalni projekti ARRS

Od leta 2006 je Pedagoška fakulteta sodelovala v naslednjih raziskovalnih projektih, ki jih je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):

NAZIV


ŠIFRA


TRAJANJE


NOSILEC


SODELUJOČI NA PEF UM


Socialna integracija mladih v slovenski vzgojno izobraževalni sistem (ciljni raziskovalni projekt)

V5-1028

1. 1. 2010 - 30. 09. 2012

Fakulteta za družbene vede (Univerza v Ljubljani)

Milena Ivanuš Grmek, Branka Čagran, Majda Schmidt, Jurka Lepičnik Vodopivec, Katja Košir, Marta Licardo, Katarina Habe, Zlatka Cugmas

Vrednotni premiki v državah nekdanje Jugoslavije

J5-2294

1. 5. 2009 - 30. 4. 2012

Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)

Katarina Habe, Bojan Musil

Model evalvacije kakovosti (CRP)


V5-0438


1. 9. 2008 - 28. 2. 2010


Pedagoška fakulteta Koper (Univerza na Primorskem)


Milena Ivanuš Grmek


Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa - koncepti načrtovanja kurikula (CRP)


V5-0437


1. 9. 2008 - 30. 8. 2009


Pedagoška fakulteta (Univerza v Mariboru)


Milena Ivanuš Grmek, Branka Čagran, Majda Schmidt


Modeliranje kalcijeve signalizacije in kontrakcije gladkih mišičnih celic dihalnih poti na nivoju celice in tkiva - vloga dekodacije kalcijevih signalov, celična variabilnost in medcelična sklopitev (Bilateralni projekt s Francijo)


BI-FR/07-08-PROTEUS


2007 - 2008


Pedagoška fakulteta (Univerza v Mariboru)


Marko Marhl


Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga: gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok (CRP)


V5-0232


1. 10. 2006 - 30. 9. 2008


Znanstveno raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)


Jurij Planinšec, Črtomir Matejek


Ekstrinzična in intrinzična religioznost v medkulturni 
perspektivi


J5-6646


1. 7. 2004 - 30. 6. 2007


Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)


Bojan Musil


Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne Slovenije


L6-6110


1. 7. 2004 - 30. 6. 2007


Znanstveno raziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti


Janja Črčinovič Rozman, Samo Fošnarič, Marjeta Ciglenečki


Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi


P5-0367


1. 1. 2009 – 31. 12. 2016


Pedagoška fakulteta (Univerza v Ljubljani)


prof. dr. Milena Ivanuš Grmek, prof. dr. Branka Čagran, izr. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec


Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji


V5-1506


15. 10. 2015 - 14. 10. 2016


Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)


prof. dr. Dragica Haramija, doc. dr. Janja Batič.
V raziskovalne projekte se vključujejo tudi študenti PEF UM.

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM
(02) 22 93 853
jelena.krivograd@um.si