Akti in pravilniki

Pravilnik o delovnem času PEF UM 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovnem času na Pedagoški fakulteti UM 

Pravilnik o službenih potovanjih Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

Organizacijsko navodilo v zvezi z delovanjem oddelkom in predstojnikov oddelkov 

Spremembe in dopolnitve organizacijskega navodila v zvezi z delovanjem oddelkov in predstojnikov oddelkov

Pravilnik o priznanjih Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru

Pravilnik o založniški dejavnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Navodila o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na UM PEF, UM FNM in UM FF

Navodilo o pisarniškem poslovanju UM PEF

Navodila dekana v zvezi z izvajanjem in nadomeščanjem govorilnih ur, predavanj in vaj

Krogotok dokumentacije 

Poslovnik poslovodnega odbora UM PEF

Organizacijsko navodilo za izvedbo postopka javnega naročanja na PEF UM 

Navodilo za pripravo in evidentiranje pogodb za opravljanje dela na PEF UM 

Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje neposrednega pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru Pedagoške fakultete

Merila za vrednotenje neposrednega pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev PEF UM


Priročnik za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje lahko nabavite v glavni pisarni 0.10 vsak dan med 8. in 9. uro pri gospe Nini Gorenjak po predhodnem plačilu, na račun Pedagoške fakultete UM, številka: SI56011006090123790, sklic 00 799. Kopijo potrdila o plačilu dostavite ob dvigu strokovne literature, račun boste prejeli po pošti.  


Akti Univerze v Mariboru so dostopni na spletni strani UM pod povezavo 'O Univerzi > Dokumentno središče'.


Habilitacije

Vse potrebne informacije glede postopka za izvolitev v naziv so dostopne na spletni strani UM pod povezavo 'Raziskave, razvoj in inovacije > Habilitacije'.

Zahtevnejši kriteriji PEF UM:

Kontakt

Pedagoška fakulteta
(02) 229 36 00
dekanat.pef@um.si