Študij

Tutorstvo

Učitelj tutor predstavlja vez med študenti in profesorji na oddelku. V primeru odprtih vprašanj se poveže z visokošolskim učiteljem oz. sodelavcem, pri katerem nastajajo težave. Sodeluje tudi v uvajalnem tednu za študente bruce.

Pravilnik o tutorstvu

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2017

Zapisnik sestanka tutorjev - julij 2012

Zapisnik sestanka tutorjev - januar 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - april 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - december 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - april 2014

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2014

Zapisnik sestanka tutorjev - november 2014

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2015

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2016

Zapisnik sestanka tutorjev - november 2016


Tutorji učitelji za študijsko leto 2017/2018 so: 
 • doc. dr. Polonca Šek Mertük (Oddelek za razredni pouk), koordinatorica tutorjev,
 • red. prof. dr. Matjaž Duh (Oddelek za razredni pouk),
 • red. prof. dr. Jernej Weiss (Oddelek za glasbo),
 • red. prof. Cveto Kobal (Oddelek za glasbo),
 • red. prof. spec. Anica Krašna Kocijan (Oddelek za likovno umetnost),
 • doc. dr. Marija Ropič (Oddelek za razredni pouk),
 • uč. vešč. Mojca Aničič Ciccarelli (Oddelek za glasbo),
 • viš. pred. Miran Muhič (Oddelek za predšolsko vzgojo) 
 • izr. prof. Sabina Šinko (Oddelek za predšolsko vzgojo),
 • izr. prof. dr. Miha Marinšek (Oddelek za predšolsko vzgojo),
 • viš. pred. Stojan Puhalj (Oddelek za športno treniranje).

Tutorji študenti za študijsko leto 2017/2018 so: 

 • Blaž Kavčič (koordinator tutorjev študentov)
      Kontaktni podatki: blaz.kavcic@student.um.si
 • Gabrijela Gselman  
 • Tanja Lepej
 • Tina Kolarič
 • Klemen Auguštin
 • Simon Knuplež
 • Špela Mestnik
 • Janja Kukovec
 • Lucija Božnik
 • Iza Herman
 • Katja Feguš
 • Leonora Švagan

Skupni e-mail študentov tutorjev: tutorji.pef@gmail.com.

Kontakt

Koordinatorica tutorjev učiteljev:
izr. prof. dr. Polonca Šek Mertük
polonca.sek@um.si
02 22 93 675

Koordinator tutorjev študentov:
Blaž Kavčič
blaz.kavcic@student.um.si