Študij

Tutorstvo

Učitelj tutor predstavlja vez med študenti in profesorji na oddelku. V primeru odprtih vprašanj se poveže z visokošolskim učiteljem oz. sodelavcem, pri katerem nastajajo težave. Sodeluje tudi v uvajalnem tednu za študente bruce.

Pravilnik o tutorstvu

Zapisnik sestanka tutorjev - julij 2012

Zapisnik sestanka tutorjev - januar 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - april 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - december 2013

Zapisnik sestanka tutorjev - april 2014

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2014

Zapisnik sestanka tutorjev - november 2014

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2015

Zapisnik sestanka tutorjev - september 2016

Zapisnik sestanka tutorjev - november 2016


Tutorji učitelji za študijsko leto 2016/2017 so: 

Tutorji študenti za študijsko leto 2016/2017 so: 

 • Tjaša Janković (koordinatorica tutorjev študentov, Likovna pedagogika – za višje letnike),
 • Iza Herman (Razredni pouk – za višje letnike), 
 • Lucija Božnik (Razredni pouk – za 1. letnike), 
 • Špela Mestnik (Razredni pouk – za 1. letnike ), 
 • Janja Kukovič (Razredni pouk – za 1. letnike), 
 • Sara Klančnik (Predšolska vzgoja – za 1. in višje letnike) , 
 • Simon Knuplež  (Predšolska vzgoja – za 1. letnike ), 
 • Klemen Auguštin (Predšolska vzgoja – za 1. letnike )
 • Katja Feguš (Glasbena pedagogika – za 1. in višje letnike ), 
 • Leonora Švagan(Likovna pedagogika – za 1. letnike ),
 • Manca Černi (Inkluzija v vzgoji in izobraževanju – za 1. letnike ),
 • Marjanca Namestnik (Inkluzija v vzgoji in izobraževanju – za 1. letnike ),
 • Tjaša Janković (Likovna pedagogika - za višje letnike),
 • Iza Javornik (tutor za Erasmus študente),
 • Martina Ambrož (tutor za študente s posebnimi potrebami).  


Skupni e-mail študentov tutorjev: tutorji.pef@gmail.com.

Kontakt

Koordinatorica tutorjev učiteljev:
izr. prof. dr. Katja Košir
katja.kosir@um.si
02 22 93 675

Koordinatorica tutorjev študentov:
Tjaša Janković
tjasajankovic@gmail.com