Študij

Razpis 2017/2018

Pripravljani letnik za program 2. stopnje Likovan pedagogika.docx

Pripravljalni letnik za program 2. stopnje Glasbena pedagogika.docx


INFORMATIVNI DAN 2017.docx

ROKOVNIK postopkov 2017 2018.docx

ROKOVNIK postopkov za tujce 2017 2018.docx

Navodila za diferencialne izpite za štud. leto 2017_2018.docx


Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM - drugi prijavni rok  

 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v štud. letu 2017/2018 


  • Splošni del razpisa
  • Razpis na Pedagoške fakultete  UM.docx
  • Elektronska prijava za vpis 2017/2018:  navodila za e-prijavo so objavljena na povezavi za:   e-prijavo. Na fakulteto je potrebno do 18. 8. 2017 poslati natisnjeno in podpisano prijavo, kar velja za kandidate, ki se prijavijo z uporabniškim imenom. Kandidatom, ki se prijavijo z digitalnim potrdilom, prijave ni potrebno pošiljati.

Prijavo pošljite priporočeno na naslov:

Univerza v Mariboru
PEDAGOŠKA FAKULTETA
KOROŠKA CESTA 160
2000 MARIBOR
S pripisom: »prijava na podiplomski študij«.

ali osebno oddate do omenjenega datuma (v času od 8.00 do 9.00) na fakulteti v vložišču  (0.10).

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868
02 22 93 872

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.