Študij

Razpis 2017/2018

Pripravljalni letnik za program 2. stopnje Likovna pedagogika.docx

Pripravljalni letnik za program 2. stopnje Glasbena pedagogika.docx.


INFORMATIVNI DAN 2017.docxNavodila za diferencialne izpite za štud. leto 2018_2019.docx


 

 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe v štud. letu 2017/2018 


  • Splošni del razpisa
  • Razpis na Pedagoške fakultete  UM.docx
  • Elektronska prijava za vpis 2017/2018:  navodila za e-prijavo so objavljena na povezavi za:   e-prijavo. Na fakulteto je potrebno do 18. 8. 2017 poslati natisnjeno in podpisano prijavo, kar velja za kandidate, ki se prijavijo z uporabniškim imenom. Kandidatom, ki se prijavijo z digitalnim potrdilom, prijave ni potrebno pošiljati.

Prijavo pošljite priporočeno na naslov:

Univerza v Mariboru
PEDAGOŠKA FAKULTETA
KOROŠKA CESTA 160
2000 MARIBOR
S pripisom: »prijava na podiplomski študij«.

ali osebno oddate do omenjenega datuma (v času od 8.00 do 9.00) na fakulteti v vložišču  (0.10).

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868
02 22 93 872

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.