Študij

Edukacijske vede

Velja od 2017/2018

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017 

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015


Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede
Učni načrti predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede
Učni načrt predmetov


Pogoji za vpis

V študijski program 3. stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

a) študijski program 2. stopnje

b) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004

c) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

d) študijski program za pridobitev specializacije in pred tem študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 34 ECTS točk.Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo diferencialni izpiti iz predmetov programa 2. stopnje Razredni pouk in sicer: enega obveznega predmeta (Metodologija pedagoškega raziskovanja), treh temeljnih predmetov izbranega modula (kandidat izbira med Naravoslovno tehničnim modulom, Družboslovno humanističnim modulom in modulom Estetika in gibanje) in dveh izbirnih predmetov znotraj izbranega modula.


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.