Študij

Edukacijske vede

Velja od 2018/2019 dalje

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede (prenovljen)

Učni načrti predmetov

Predmetnik

Velja od 2017/2018

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017 

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015


Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede
Učni načrti predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program tretje stopnje Edukacijske vede
Učni načrt predmetov


Pridobljen strokovni naziv: doktor znanosti/ doktorica znanosti s področja edukacijskih znanosti


Pogoji za vpis

V študijski program 3. stopnje Edukacijske vede se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:


–         študijski program 2. stopnje,

–         študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,

–          študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten  s 300 ECTS točkami,

–         študijski program za pridobitev specializacije in pred tem študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, če je  pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti v obsegu 34 ECTS točk. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo diferencialni izpiti iz predmetov študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk in Inkluzija v vzgoji in izobraževanju. Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
natalija.tacer@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)