Študij

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.