Študij

Razredni pouk

Velja od 2019/2020

Univerzitetni študijski program1.stopnje Razredni pouk

Učni načrti predmetov

Predmetnik


Velja od 2018/2019

Univerzitetni študijski program1.stopnje Razredni pouk

Učni načrti predmetov

Velja od 2017/2018

Univerzitetni študijski program1.stopnje Razredni pouk

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk
Učni načrti predmetov

Velja do 2013/2014

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk
Učni načrt predmetov


Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica razrednega pouka (UN)
Skrajšana oblika: prof. raz. pouka (UN)

Število let: 4
Število semestrov: 8
ECTS: 240

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje oz. pedagoška praksa v univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk, 1. stopnja, je ena od študijskih obveznosti študentov vseh letnikov. Obstajajo štiri oblike prakse, in sicer: opazovalna, integrirana, vodena in strnjena oblika, ki se spiralno nadgrajujejo in povezujejo tekom celotnega izobraževanja v našem programu. Temeljni cilj te študijske oblike je povezovanje teoretičnih izhodišč z empiričnimi refleksivnimi izkušnjami avtentičnih situacij.

Kompetence diplomanta 

V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic,
 • obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • komunikacijske sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
 • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
 • sposobnost za upravljanje s časom, za samostojno načrtovanje,
 • občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije,
 • razumevanje individualnih vrednot in vrednostnih sistemov.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)