Študij

Glasbena pedagogika

Velja od 2019/2020

Univerzitetni študijski program1.stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrti predmetov

Predmetnik

Velja od 2018/2019

Univerzitetni študijski program1.stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2017/2018

Univerzitetni študijski program1.stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrti predmetov

Popis sprememb študijskega programa

Velja od 2014/2015

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika
Učni načrt predmetov

Pridobljen strokovni naziv: profesor/profesorica glasbe (UN)
Skrajšana oblika: prof. glas. (UN)

Število let: 4
Število semestrov: 8
ECTS: 240

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje je pomemben del izobraževanja bodočih učiteljev glasbe v programu Glasbena pedagogika. Pedagoška praksa se odvija v 4. semestru kot opazovalna praksa v okviru predmetov Didaktika, Obča pedagogika in Psihologija ter traja 90 ur oziroma 3 ECTS. Študenti opazujejo učni proces in povezujejo pridobljena glasbeno pedagoška ter glasbeno strokovna znanja s praktičnimi spoznanji. V 6. semestru opravijo študenti strnjeno pedagoško prakso v osnovni šoli (60 ur oziroma 2 ECTS), v 7. semestru v srednji šoli (60 ur oziroma 2 ECTS) in v 8. semestru na nižji glasbeni šoli (60 ur oziroma 2 ECTS).

Kompetence diplomanta 

V okviru univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika bodo študentje pridobili spodaj navedene splošne kompetence:
 • sposobnost analitičnega mišljenja in kritične presoje, ki je osnova za razumevanje potreb časa in določenega okolja ter za vključevanje v aktualne družbene procese,
 • avtonomnost v strokovnem delu,
 • prizadevanje za kakovost,
 • sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in umetniških področij,
 • iniciativnost v osebnem strokovnem napredovanju,
 • poznavanje strukture in problematike pedagoških procesov ter aplikacija teoretičnih znanj in dognanj na omenjena področja,
 • temeljno znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in s pridobivanjem umetniških izkušenj ter z uporabo znanstvenih metod,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
 • poznavanje socialnih sistemov, posebej procesov v vzgoji in izobraževanju.


Pogoji za vpis:

V univerzitetni študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše:

- kdor je opravil splošno maturo,

- kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta glasba,

- kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus glasbene sposobnosti. Vsem, ki so za vpis v program 1. stopnje Glasbene pedagogike v Mariboru že v prejšnjih letih opravili preizkus glasbenih sposobnosti (od leta 1997 dalje), se preizkus prizna.


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)