Študij

Športno treniranje

Velja od 2019/2020

Visokošolski strokovni študijski program1.stopnje Športno treniranje

Učni načrti predmetov

Predmetnik

Velja od 2017/2018

Visokošolski strokovni študijski program1.stopnje Športno treniranje

Učni načrti predmetov

Velja od 2016/2017

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Športno treniranje

Učni načrti predmetov

Velja od 2014/2015

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Športno treniranje
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Športno treniranje
Učni načrt predmetov

Pridobljen strokovni naziv: diplomirani športni trener/trenerka (VS)
Skrajšana oblika: dipl. šp. tren. (VS)

Število let: 3
Število semestrov: 6
ECTS: 180

Opis praktičnega usposabljanja

Praktično usposabljanje opravijo študentje v petem in šestem semestru študija v skupnem obsegu 12 ECTS točk, kar znaša znotraj tretjega letnika 20% ECTS točk, skupaj v treh letih pa 6,7 % delež točk. Praktično usposabljanje poteka v športnem klubu, glede na izbrano športno panogo. Študent na praktičnem usposabljanju ob pomoči mentorja in nosilca izbrane športne panoge načrtuje program svojega dela, ga izvaja in s pomočjo dnevnika prakse preverja uspešnost svojega dela. Uspešno opravljeno praktično usposabljanje je pogoj za dokončanje študija. Študenti, ki lahko dokumentirano izkažejo vsaj dvoletno redno in uspešno delo na področju športnega treniranja v zadnjih petih letih, bodo lahko na podlagi ustreznih dokazil uveljavili polovico (6 ECTS) v programu predvidene prakse.

Kompetence diplomanta 

V okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa Športno treniranje bodo študentje pridobili naslednje splošne kompetence:
 • sintetično-analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • uporaba znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost,
 • splošna razgledanost, temeljna sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki drugih strokovnih in znanstvenih področij,
 • iniciativnost/ambicioznost, vrednota stalnega osebnega in strokovnega napredovanja,
 • občutljivost (osveščenost) za naravno in družbeno okolje, nacionalno kulturo, dediščino, identiteto, multikulturnost in nediskriminativnost,
 • temeljna informacijska pismenost, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti in spretnosti v športu.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)