Raziskovalni programi ARRS

Na fakulteti trenutno potekajo trije raziskovalni programi, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS:

Kineziologija za kakovost življenja (P5-0381)

Trajanje: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021
Ostale sodelujoče organizacije: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)
Vodja programa: prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Univerza na Primorskem)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Samo Fošnarič, prof. dr. Jurij Planinšec

Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine (P6-0156)

Trajanje: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Ostale sodelujoče organizacije: Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)
Vodja programa: prof. dr. Marko Jesenšek, Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Metka Kordigel Aberšek, prof. dr. Dragica Haramija

Uporabna razvojna psihologija (P5-0062)

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2019
Ostale sodelujoče organizacije: Pedagoški inštitut, Filozofska fakulteta (Univerza v Mariboru), Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Vodja programa: prof. dr. Maja Zupančič, Filozofska fakulteta (Univerza v Ljubljani)
Sodelujoči raziskovalci s PEF UM: prof. dr. Zlatka Cugmas

Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM
(02) 22 93 853
jelena.krivograd@um.si