Študij

E-študijska gradiva

E-študijska gradiva za študente PEF UM so za vsebine od študijskega leta 2016/2017 naprej dostopna na: 
Portal Moodle

E-študijska gradiva za študente PEF UM so za vsebine od študijskega leta 2011/2015 dostopna na:
Portal Moodle old

E-študijska gradiva za študente PEF UM so za vsebine do študijskega leta 2011/2012 dostopna na:
Portal Distance Learning


E-študijska gradiva nekaterih profesorjev in asistentov:

red. prof. dr. Olga Denac


red. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in izr. prof. dr. Vlasta Hus


mag. Marjana Mežnar


izr. prof. dr. Vlasta Hus


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868
02 22 93 872

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.