Študij

E-študijska gradiva

E-študijska gradiva za študente PEF UM so za vsebine od študijskega leta 2016/2017 naprej dostopna na: 
Portal Moodle

E-študijska gradiva za študente PEF UM so za vsebine od študijskega leta 2011/2015 dostopna na:
Portal Moodle old

E-študijska gradiva za študente PEF UM so za vsebine do študijskega leta 2011/2012 dostopna na:
Portal Distance Learning


E-študijska gradiva nekaterih profesorjev in asistentov:

red. prof. dr. Olga Denac


red. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec in izr. prof. dr. Vlasta Hus


mag. Marjana Mežnar


izr. prof. dr. Vlasta Hus


pred. mag. Matija Varl


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)