Študij

Praktično usposabljanje

Predšolska vzgoja


Splošna navodila za integrirano prakso (redni in izredni študij) 

1. letnik PU 1 in PU 2

2. letnik PU 3 in PU 4

3. letnik PU 6 in PU 7Splošna navodila za strnjeno prakso (redni in izredni študij)

2. letnik PU 5

3. letnik PU 8

Razredni pouk

1. letnik

2. letnik

3. letnik


4. letnikLikovna pedagogika

2. letnik


3. letnikGlasbena pedagogika

2. letnik

3. letnik

4. letnikŠportno treniranje

Kontakt

Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
02 2293 858