Študij

Zaključno delo

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (v veljavi od 5. 1. 2017 dalje)

Navodila k postopkom priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. stopnje

Navodila za izdelavo zaključnega dela so objavljena v Priročniku za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, Maribor, 2013. Priročnik lahko nabavite v  glavni pisarni 0.10 vsak dan med 9. in 10. uro pri gospe Nini Gorenjak,  po predhodnem plačilu na račun Pedagoške fakultete UM, številka: SI56011006090123790, sklic 00 799. Kopijo potrdila o plačilu dostavite ob dvigu strokovne literature, račun boste prejeli po pošti.  

Anketa o zadovoljstvu s študijem  

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah 

Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela so objavljena na spletni strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela

 

Teme za zaključno delo

Za študijski program Predšolska vzgoja  

Za študijski program Športno treniranje 

 

Obrazci ob prijavi teme:  

Prijava teme zaključnega dela  

Dispozicija zaključnega dela  

Izjava prevajalca 

Prijava spremembe teme zaključnega dela  

Prijava spremembe mentorja_somentorja zaključnega dela.docx  

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela.docx (vloga se odda  pred iztekom roka teme)

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do  2015/16) 

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja.doc (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do  2015/16)  Vloga se odda pred iztekom roka teme.

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11) 

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja.doc (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11) Vloga se odda pred iztekom roka teme.


Obrazci ob oddaji zaključnega dela:

Izjava mentorja, somentorja o ustreznosti zaključnega dela

Vloga za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija 

Izjava o avtorstvu ter istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela.docx

Izjava o objavi osebnih podatkov

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868
02 22 93 872

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.