Študij

Zaključno delo

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (v veljavi od 5. 1. 2017 dalje)

Obvestilo o izdelavi zaključnih del_.pdf

Navodila k postopkom priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. stopnje

Navodila za izdelavo zaključnega dela:

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del najdete na povezavi tukaj 

Povezava do logotipa fakultete tukaj

Pri prilogi C (10 navedba licence Creative Commons) zapišete BY-NC-ND

UDK: pustite prazno

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah 

Anketa o zadovoljstvu s študijem .pdf

Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela so objavljena na spletni strani https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela  (v DKUM naložite končno verzijo pred oddajo nalog, po oddaji oz. zagovoru spremembe niso več možne, velja za Pedagoško fakulteto Maribor).

 

Teme za zaključno delo

Za študijski program Predšolska vzgoja  

Za študijski program Športno treniranje 

 

Obrazci ob prijavi teme:  

Prijava teme zaključnega dela  

Dispozicija zaključnega dela  

Izjava prevajalca_prevajalke (2).docx

Prijava spremembe teme zaključnega dela  

Prijava spremembe mentorja_somentorja zaključnega dela.docx  

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela.docx (vloga se odda  pred iztekom roka teme)

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do  2015/16) 

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja.doc (velja za študente 3. letnika Športnega treniranja do  2015/16)  Vloga se odda pred iztekom roka teme.

Prijava teme diplomskega seminarja (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11) 

Vloga za podaljšanje teme diplomskega seminarja.doc (velja za študente univerzitetnih programov 1. stopnje generacije do 2010/11) Vloga se odda pred iztekom roka teme.


Obrazci ob oddaji zaključnega dela:

ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA.docx

Izjava mentorja, somentorja o ustreznosti zaključnega dela

Vloga za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija 

Izjava o avtorstvu ter istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela.docx

Izjava o objavi osebnih podatkov

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)