Študij

Komisija za študijske zadeve

Naloge in člani komisije ter zapisniki in izpisi sklepov so dostopni pod povezavo 'Organi > Komisija za študijske zadeve'.

NAVODILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV


Obrazci:

Prosimo, da pri oddaji prošenj upoštevate objavljene roke.

Prošnjo pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pripisom (za Komisijo za štud. zadeve).

Izpis sklepov Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF (v nadaljevanju KŠZ Senata UM PEF) o rešitvah vlog študentov bo s pravnim poukom objavljen predvidoma v dveh dneh od seje KŠZ Senata UM PEF na spletni oglasni deski in na spletni strani med zapisniki sej KŠZ Senata UM PEF (O fakulteti/Organi fakultete/Komisija za študijske zadeve: http://www.pef.um.si/92/komisija+za+studijske+zadeve). 

Izpis e-vpisnega lista iz sistema AIPS mora študent urediti sam. Vpis lahko uredi po seji na podlagi objavljenega izpisa sklepov KŠZ Senata UM PEF.