Študij

Zaključno delo

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru (v veljavi od 5. 1. 2017 dalje)

Navodila k postopkom priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 2. stopnje

Navodila za izdelavo zaključnega dela:

Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del najdete na povezavi tukaj

Podrobna navodila za pripravo zaključnih del so objavljena v Priročniku za izdelavo zaključnega dela za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, Maribor, 2013. Priročnik lahko nabavite v  glavni pisarni 0.10 vsak dan med 9. in 10. uro pri gospe Nini Gorenjak (nina.gorenjak@um.si),  po predhodnem plačilu na račun Pedagoške fakultete UM, številka: SI56011006090123790, sklic 00 799. Cena priročnika je 5,00 evrov. Kopijo potrdila o plačilu dostavite ob dvigu strokovne literature, račun boste prejeli po pošti.  

Anketa o zadovoljstvu s študijem .pdf

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah 

Navodila za elektronsko oddajo zaključnega dela so objavljena na spletni strani:  https://dk.um.si/info/index.php/slo/oddaja-dela (v DKUM naložite končno verzijo pred oddajo nalog, po oddaji oz. zagovoru spremembe niso več možne, velja za Pedagoško fakulteto Maribor).

 

Obrazci ob prijavi teme:  

Prijava teme zaključnega dela.docx (odda se v 3 izvodih oz. v primeru somentorja v 4 izvodih)

Dispozicija zaključnega dela  (odda se v 3 izvodih oz. v primeru somentorja v 4 izvodih)

Izjava prevajalca (odda se v 1 izvodu)

Vloga za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela.docx (vloga se odda  pred iztekom roka teme)

Prijava spremembe teme zaključnega dela  

Prijava spremembe mentorja_somentorja zaključnega dela.docx


Obrazci ob oddaji zaključnega dela:

ODDAJA MAGISTRSKEGA DELA - prijava zagovora .docx

Izjava mentorja, somentorja o ustreznosti zaključnega dela (se priloži)

Izjava o avtorstvu ter istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela.docx (se veže v naloge)

Izjava o objavi osebnih podatkov (se priloži)
Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 83 868
02 22 93 863


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)