Umetnost in projekti

Spletni časopis profesorjev in študentov likovne umetnosti:
Likeart - likeart.pfmb.uni-mb.si

Kontakt

Predstojnik Oddelka za likovno umetnost:
izr. prof. Dušan Zidar
dusan.zidar@um.si
(02) 22 93 714