Mednarodni projekti

Fakulteta se redno vključuje v mednarodne projekte, ki prispevajo k razvoju strok, zastopanih v študijskih programih, aplicirajo strokovno in znanstveno znanje v korist družbenega razvoja in poglabljajo sodelovanje s tujimi partnerskimi institucijami.

Trenutno se izvajajo naslednji mednarodni projekti:

Naziv


Trajanje


Financer


Sodelujoči raziskovalci PEF UM


A Web and School-Based Professional Development Project for Foreign Language Teachers of Young Learners

1.12.2013 -31.12.2016

Erasmus+, Strateška partnerstva

Mihaela Brumen, Tomaž Zupančič, Jelena Krivograd

Projekt Pepelino:  Evropski jezikovni listovnik oz. portfolijo za vzgojitelje/ice

2013-2015

Evropski center za moderne jezike

Mihaela Brumen

Več: http://www.ecml.at/F2English/tabid/1274/language/fr-FR/Default.aspx


TEACH - Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia

1. 12. 2013 - 30. 11. 2016

Tempus IV

Miran Muhič, Tomaž Bratina, Matjaž Duh, Katarina Habe, Milena Ivanuš Grmek, Miha Marinšek, Darija Petek, Sabina Šinko, Jelena Krivograd

GAIHE - Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision


1. 10. 2013 - 1. 4. 2016

Vseživljenjsko učenje, Erasmus Multilateralni projekti

Marko Marhl, Jelena Krivograd

Center za odprte inovacije in raziskave Univerze v Mariboru / CORE@UM


15.1.2013 - 30.6.2015

OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Marko Marhl

Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje

1.3. 2015 – 31. 7. 2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Nikolaja Golob

Praktično manipultativne metode pri razvijanju taktilnega gradiva za slepe in slabovidne v LUM /SLUM

1.3. 2015 – 31. 7. 2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Jerneja Herzog

Mobilno učenje

1.3. 2015 – 31. 7. 2015

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Jernej Weiss

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013

1. 10. 2012 - 30. 6. 2013

MIZKŠ

Vlasta Hus, Majda Schmidt Krajnc

TAARLoG - Traditional in the Alpe – Adria Region – Local for the Global

7. - 19. 10. 2012

Vseživljenjsko učenje, Erasmus Intenzivni program

Miha Marinšek, Olga Denac

Love Language & More! - Attract Participation and Increase Motivation of Young Male Language Learners

1. 11. 2010 - 31. 7. 2012

Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci, Prenos inovacij

Mihaela Brumen, Andreja Nekrep, Danica Svetec


Zaposleni na Pedagoški fakulteti pa sodelujejo tudi v projektih, ki jih izvajajo druge institucije. 

Izr. prof. dr. Mihaela Brumen je tako na Centru za moderne jezike v Gradcu v Avstriji decembra 2016 sodelovala na srečanju z naslovom "Think tank: Early language learning". Glavni cilj srečanja je bilo jezikovno izobraževanje s poudarkom na učenju in poučevanju jezikov v otroštvu. Več o srečanju lahko preberete tukaj.


Kontakt

Znanstveni inštitut PEF UM
(02) 22 93 853
jelena.krivograd@um.si