Bilateralne štipendije

Vlada Republike Slovenije ima z različnimi državami sveta podpisane bilateralne sporazume o sodelovanju na področju štipendiranja in študijskih izmenjav, na podlagi katerih tuje vlade in institucije razpišejo štipendije za slovenske študente.

Najnovejši razpisi so objavljeni na spletni strani CMEPIUS:
http://www.cmepius.si/bilateralne-stipendije/sl-student.aspx

Kontakt

Jelena Krivograd
jelena.krivograd@um.si
(02) 22 93 853