Knjige

Trenutno je možno kupiti naslednje knjige/skripte:

AVTOR
NASLOV
LETO
CENA Z DDV
dr. Samo Fošnarič
Didaktične usmeritve
2012
5,00 EUR
dr. Katja Košir Socialni odnosi v šoli
2013
15,00 EUR
izr. prof. dr. Alenka Lipovec
doc. dr. Antolin Drešar Darja
 Matematika v predšolskem obdobju 201910,00 EUR

Strokovno literaturo lahko nabavite v glavni pisarni 0.10 vsak dan med 9. in 10. uro pri gospe Nini Gorenjak po predhodnem plačilu, na račun Pedagoške fakultete UM, številka: SI56011006090123790, sklic 00 799. Kopijo potrdila o plačilu dostavite ob dvigu strokovne literature, račun boste prejeli po pošti.

Kontakt

Nina Gorenjak
nina.gorenjak@um.si
(02) 22 93 743