Knjige

Trenutno je možno kupiti naslednje knjige/skripte:

AVTOR
NASLOV
LETO
CENA Z DDV
dr. Samo Fošnarič
Didaktične usmeritve
2012
5,00 EUR
dr. Katja Košir Socialni odnosi v šoli
2013
15,00 EUR
Dr. Branka Čagran
Dr. Milena Ivanuš Grmek
Dr. Samo Fošnarič
Dr. Majda Pšunder
Judita Ladič
Priročnik za izdelavo zaključnega dela
2013
5,00 EUR
izr. prof. dr. Alenka Lipovec
doc. dr. Antolin Drešar Darja
 Matematika v predšolskem obdobju 201910,00 EUR

Strokovno literaturo lahko nabavite v glavni pisarni 0.10 vsak dan med 9. in 10. uro pri gospe Nini Gorenjak po predhodnem plačilu, na račun Pedagoške fakultete UM, številka: SI56011006090123790, sklic 00 799. Kopijo potrdila o plačilu dostavite ob dvigu strokovne literature, račun boste prejeli po pošti.

Kontakt

Nina Gorenjak
nina.gorenjak@um.si
(02) 22 93 743