Študij

Svetovalnica za študente

svetovalnica.PNGV okviru svetovalnice za študente našim študentom ponujamo možnost psihološkega svetovanja ter svetovanja študentom s posebnimi potrebami.

Psihološko svetovanje je študentom lahko opora pri reševanju osebnih stisk ali dilem; svetovancu pomaga pri boljšem razumevanju lastnih težav ter pri preizkušanju novih strategij njihovega reševanja. Svetovanje izvaja izr. prof. dr. Katja Košir. Za termin srečanja se individualno dogovorite s svetovalko (katja.kosir@um.si).

Svetovanje za študente s posebnimi potrebami je namenjeno študentom, ki želijo v času študija uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami (oz. status študenta invalida). Svetovanje predstavlja pomoč in podporo študentom s posebnimi potrebami. Študent se lahko posvetuje o potrebnih prilagoditvah, pripomočkih, izvedbi individualiziranega študijskega procesa in drugih posebnih pogojih za napredovanje. O prošnji za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami odloča Komisija za študijske zadeve. Svetovanje izvaja viš. pred. dr. Marta Licardo po predhodnem dogovoru (marta.licardo@um.si).

Kontakt

izr. prof. dr. Katja Košir
katja.kosir@um.si

viš. pred. dr. Marta Licardo
marta.licardo@um.si