Mnenja vrhunskih trenerjev in športnikov

Mnenja študentov, vrhunskih strokovnjakov s področja športa in znanih osebnostiLjubljana, 12. septembra 2009

Izredni višješolski študij za trenerje košarke

MikPavlovic.jpg V moštvenih športih je košarka med prvimi zaradi izjemno pomembne kakovosti. Košarkarska igra je ustvarjalnost, skupinsko delovanje, je namreč posamičnost v moštvenem, skupnem delovanju. Zato študij na PEF Univerze v Mariboru temelji na tej domnevi. Študijski program vsebuje sodobna znanja iz tehnike in taktike košarke ter metodike treniranja. Tu so vsebine predavanj iz osnov selekcije mladih igralcev, organizacije treniranja, programiranje in nadzorovanje treninga ter povezanost košarke s sorodnimi področji. Vse te informacije pridobijo kandidati na višješolskem študiju na PEF Univerze v Mariboru. Uspešen zagovor diplome pa je v bodočem trenerskem poklicu le prvi korak. Je sicer temelj strokovnega, teoretičnega znanja, praktično delo pa bo nadgradnja in v strokovnem delu, predvsem z mladimi košarkarji, rezultat uspešnosti dela na študiju. Zato študente v to usmerjamo in tem problemom posvečamo veliko strokovnosti. Na višješolskem študiju za trenerje košarke uporabljamo vse odgovarjajoče informacije video tehnologije, medmrežja in računalništva. Tako je tudi izredni študij za trenerje košarke programiran na sodoben način. Diplomirani trener košarke je izšolan za to, da osvoji in razume teorijo treniranja, zakonitosti vadbe, nadzor tega procesa in pedagoške metode v vsakodnevnih opravilih ter usmeritve sodobnega športa in tako tudi košarke.

                                                                                                                                    dr. Mik Pavlovič
                                                                                                                               nosilec predmeta košarkaMaribor, 21. septeber 2009

Študentka Oddelka športnega treniranja 

Veseli me, da sem se vpisala na Pedagoško fakulteto, smer trener izbrane športne panoge, ker bom s tem poklicem lahko še dalje v življenju delala to kar me veseli. To je vse v zvezi z športom in upam, da bom lahko po končani športni karieri svoje izkušnje prenašala na tiste, ki prihajajo za mano.
Najbolj mi je v tem programu všeč to, da imam takšne predmete, ki so mi blizu že zaradi moje športne poti.. Veliko od podane snovi mi je že poznano iz prakse, sedaj moram vse to samo še teoretično nadgradit. Všeč mi je tudi, da najprej obdelamo en predmet, ga zaključimo s preizkusom znanja in nato nadaljujemo z naslednjim.
Veseli me, da so pedagogi strpni z nami in da razumejo, da je včasih težko združiti vrhunski šport in študij.  
Sabina_Veit_IX8L0178_press.JPG 
                                                                                                                                       Sabina Veit,
                                                                                                                     članica slovenske atletske reprezentanceMaribor, 23. septeber 2009

Izredni visokošolski študijski program za Športno treniranje – alpsko smučanje 

Filip_Gartner.jpg Alpsko smučanje je pravzaprav individualen šport, ki pa se najbolj uspešno trenira ekipno. Je sicer precej mlad tekmovalni šport, prav zato pa se hitro razvija, torej ga je potrebno nenehno spremljati, predvsem na terenu, če hočemo biti na tekočem ali celo spredaj. Izredni študij, oziroma študij ob delu, je torej idealna oblika za nekoga, ki želi poskusiti vrhunskost v alpskem smučanju z dodano vrednostjo teoretičnega znanja.
Meni se je zelo dobro posrečila sledeča kombinacija:
- vzporedno z učenjem na srednji gozdarski šoli sem se vsesplošno športno izobraževal pri takrat TVD Partizan-u,
- pet let sem bil v službi kot gozdarski tehnik po Gorenjskem, tekmoval v alpskem smučanju, treniral druge in se ob vsem tem še izpopolnjeval na vseh možnih tečajih in seminarjih,
- kot profesionalni trener pri Braniku pa sem ob smučarskem delu študiral na VEKŠ-u,
zraven pa sem pridobil dosti praktičnega znanja pri mnogih različnih športih, ko sem več let vozil različne (kombi) ekipe na tekmovanja republiškega in državnega ranga in mednarodna tekmovanja,
- tekoče izobraževanje na seminarjih, predavanjih in študij konkurence ob vodenju kvalitetnih ekip treh različnih reprezentanc v 24 letih vse do upokojitve in še sedaj – torej nenehno izobraževanje.

Dobro praktično delo skupaj s teorijo na visokošolskem študiju daje veliko možnosti, da boste trener na tekočem z visokim znanjem in prakso.
Maribor, kjer je PEF Univerza, ki vam zagotavlja pridobivanje informacij dobrih predavateljev z vsemi sodobnimi pripomočki, pa ima še eno veliko kvaliteto. Smučarski klub Branik Maribor je že več desetletij najboljši klub v državi, je eden najmočnejših klubov na svetu, ima veliko znanja, ima precej vrhunskih trenerjev. Torej , klub je s svojim praktičnim delom,dobro organiziranostjo in visokim znanjem strokovnjakov pripravljen sodelovati pri vzgoji novih kadrov. Torej, z veseljem in zavzetostjo po znanje na univerzo, da ga boste potem lahko razdajali po terenu.

                                                                                                                                       Filip  Gartner,
                                                                                                         vrhunski strokovnjak s področja alpskega smučanjaŠtudentom na pot …

Kot trener v vrhunskem športu se celotno 18-letno kariero ukvarjam s težavo pridobivanja strokovnega znanja, da bi lahko bil pri svojem delu čim bolj uspešen in učinkovit. Trenerji, ki delujemo v slovenskem vrhunskem športu, se moramo še posebej zavedati, da smo v procesu priprave športnikov neprestano v slabšem položaju v primerjavi z našimi kolegi iz mednarodnega okolja. Slabši položaj se kaže v bistveno ožjem končnem naboru primernih športnic in športnikov za ukvarjanje z vrhunskim športom, v slabši infrastrukturi in opremi za izvajanje vrhunskega športa, v bistveno slabšem finančnem položaju in tudi v bistveno ožji kadrovski pokritosti za celostni management vrhunskega športnika na njegovi poti do svetovnega vrha.  edi%20Kolar.jpg 

V kolikor torej hočemo ostati in postati najboljši v globalno najbolj razširjeni družbeni dejavnosti na svetu, moramo poiskati konkurenčno prednost, ki se nedvomno skriva v znanju in inovativnih pristopih k treningu naših športnic in športnikov. S tega vidika je pomen Oddelka za športno treniranje na Pedagoški fakulteti v Mariboru izredno velik. Oddelek združuje kar nekaj predavateljev in učiteljev, ki so po svoji osnovni usmeritvi trenerji in so s svojimi športniki že osvajali kolajne na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih ter drugih velikih mednarodnih športnih tekmovanjih. Takšnega nabora strokovnjakov športne prakse ne premore nobena druga izobraževalna institucija na področju športa v Sloveniji. Zato je konkurenčna prednost diplomanta - trenerja, ki svoje trenersko izobraževanje konča na Pedagoški fakulteti v Mariboru, predvsem v pridobljenem teoretičnem znanju, ki temelji na praktičnih izkušnjah ustvarjalcev športnih šampionov. Seveda pa se mora vsak diplomant zavedati, da je vsako preneseno znanje »staro znanje« in da bo moral na svoji poti na trenerski vrh razviti svoj, nov in inovativen koncept priprave šampiona.

                                                                                                                              doc. dr. Edvard Kolar 
                                                                                                                 Trener svetovnega prvaka Mitje PetkovškaSpoštovani bodoči plavalni trenerji!

Dimitrij_Mancevic.jpg 

Sem dr. Dimitrij Mancevič, rojen v Belorusiji, od leta 1991 živim in delam v Sloveniji. Od svojih mladih let sem zapisan plavanju: na začetku kot plavalec začetnik, potem kot član izbrane vrste Republike Belorusije in po končani športni poti kot mladi raziskovalec vse do doktorata in udeležbe s svojimi varovanci na vseh Olimpijskih igrah od leta 1988 do Pekinga 2008.

Plavanje poznam iz lastnih tekmovalnih izkušenj ter s strokovnega vidika, kot doktor znanosti (doktorat »Individualizacija večletnega treninga plavalcev različne starosti«) in večletni trener reprezentance bivše Sovjetske Zveze in Slovenije.

V pričakovanju Vašega vpisa na predmet Plavanje na visokošolskem študijskem programu Športno treniranje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (Šola trenerjev), Vam želim potrditi, da boste dobili najnovejša dognanja znanosti o metodikah in sredstvih treniranja, o najnovejših trendih v razvoju svetovnega plavanja in seveda seznanjeni boste z metodiko spremljanja razvoja forme plavalcev in ocenjevanja njihove perspektivnosti. Naših predavanj se udeležujeta ugledna strokovnjaka Slovenije dr. Boro Štrumbelj in magister Andi Brlič. Prizadevamo si, da bi privabili do sodelovanja tudi strokovnjake iz tujine.

Predavanja in praktične vaje bogato ilustriramo z video in avdio materialom. Vsak posamezni element tehnike plavanja razložimo s teoretičnega vidika, predstavimo njegovo izvedbo s strani najboljših plavalcev sveta in potem se naučimo kako učiti druge z vajami na suhem in v vodi.

Plavanje je zelo priljubljena in svetovno razširjena panoga. Konkurenca je močna, brezkompromisna in prihaja z vseh koncev sveta. Kot mala Slovenija se lahko zoper postavimo le z znanjem in kvalitetnim delom. Malo nas je, vendar smo kar uspešni. Znanje in uspehe smo pripravljeni deliti z Vami in na tak način pripomoči do nadaljnjega razvoja plavanja v Sloveniji. Material, ki ga boste spoznali je prestal testiranje na številnih mednarodnih seminarjih, predavanjih in praktičnih delavnicah v več kot 25 državah sveta.

Pogosto se mi zdi, da 95 ur predavanj in praktičnih vaj ni dovolj, da bi Vam prikazali vso zapletenost in obenem lepoto modernega plavanja. Po drugi strani pa se že veselimo sodelovanja z Vami, ki se ne bo končalo z Vašo diplomo, vendar bo trajalo vso Vašo poklicno kariero in se oplemenitilo z Vašimi bodočimi dosežki.

Lepo Vas pričakujemo in verjemite – ne bo Vam žal.

                                                                                                                                      Lep pozdrav,
                                                                                                                                Dr. Dimitrij MancevičMenim da je šport  v mladosti nujno potreben. Šport je odlična naložba za zdrav in aktiven način življenja. Skozi šport se razvija vztrajnost in potrpežljivost, nauči te postavljanja ciljev in discipline. Gimnastika je šport, ki spodbuja razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija, gibljivost, ravnotežje in hitrost in je odlična podlaga za katerikoli šport naprej. Seveda pa je nujno potrebna strokovnost trenerja. Ravno iz tega razloga sem se odločil za študij Trener izbrane športne panoge na Mariborski univerzi, ker si v prihodnosti želim svoje znanje prenašati na mlade. Na Pedagoški fakulteti imajo odlično sestavljen program, ki bo moje praktično dopolnil tudi s teoretičnim znanjem. Navdušen sem nad strokovnostjo predavateljev, še posebno pa bi rad izpostavil potrpežljivost in prilagodljivost do nas športnikov.

Prepričan sem da mi bo znanje, ki ga bom pridobil v času študija, pomagalo pri strokovnem delu z mladimi     

 Aljaz%20Pegan.jpg
                                                                                                                            Aljaž Pegan