Študij

Pogosta vprašanja študentov

KAKO SE PRIJAVIM NA IZPIT, ČE NIMAM STATUSA ŠTUDENTA?

Od študijskega leta 2014/15 velja, da se elektronsko, preko AIPS-a prijavijo tudi študenti brez statusa.


KAKO PLAČAM IZPIT, ČE NIMAM STATUSA ŠTUDENTA?

Po prijavi na izpit pošlje fakulteta študentu račun na domač naslov, ki se poravna v roku navedenem na računu.


KDAJ SE IZPIT PLAČA?

Trije pristopi na izpit so brezplačni. Plača se četrti in za nadaljne pristope. To velja za redne in izredne študente. Študenti, ki so izgubili status, plačajo vsak pristop.


KAKŠNA JE CENA IZPITA?

Stroški četrtega in nadaljnega opravljanja izpitov znašajo: 32,40 €

Opravljanje izpita – za študente brez statusa: 32,40 €

Stroški komisijskega izpita znašajo:

64,80 € za študente s statusom in

81,00 € za študente brez statusa.

IZPIT SEM PLAČAL, VENDAR SEM SE ZARADI BOLEZNI ODJAVIL. KAJ JE S PLAČILOM?

Bonus plačila se prenese na naslednji izpitni rok, na katerega se lahko elektronsko prijavite.


IZPIT SEM PLAČAL, VENDAR SEM SE POZABIL ODJAVITI. KAJ JE S PLAČILOM?

Kdor se od izpita pravočasno ne odjavi in v roku 3 dni od izpita ne izkaže upravičenega razloga, bo moral izpit ponovno plačati. V tem primeru se bonus ne prenese.


KOLIKOKRAT LAHKO OPRAVLJAM IZPIT?

Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ šestkrat. To določilo je v uporabi od študijskega leta 2012/2013 za študente, ki so bili to študijsko leto prvič vpisani v 1. letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija, za ponovno vpisane v 1. letnik v tem študijskem letu pa od takrat, ko bodo napredovali v višji letnik.

Za študente, ki so bili v študijskem letu 2012/13 že vpisani (v prvi letnik, ponovno ali v višji letnik) pa velja, da lahko posamezni izpit opravlja skupno največ osemkrat.

Za študente, ki so ob začetku veljave Pravilnika A4/2009-41 AG, do 1. 10. 2007, že bili prijavljeni na izpit pa velja prejšnje določilo o izpitnem režimu, ki določa, da lahko študent skupno opravlja izpit največ desetkrat.

Vir: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in Spremembe pravilnika - http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx


KAJ SE ZGODI, ČE OSMIČ oz. ŠESTIČ NE OPRAVIM IZPITA?

V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral. Tak študent se lahko v skladu z zakonskimi možnostmi ponovno vpiše v drug študijski program, pri čemer se kot drug študijski program ne štejeta menjava načina študija in nov študijski program, ki nadomešča obstoječega.


KDAJ SE IZPIT OPRAVLJA KOMISIJSKO?

Na zahtevo študenta ali izpraševalca se lahko katerikoli pristop k izpitu opravlja komisijsko, enako velja za ponavljanje izpita z namenom zvišanja ocene. Obvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 6. in vsak naslednji izpit, kar velja za študente, ki so izpit opravljali do študijskega leta 2012/2013. Od študijskega leta 2012/2013 dalje pa za študente (do- in podiplomskega študija), ki bodo takrat prvič vpisani v 1. letnik velja, da se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit.

Za študente, ki so prijavili izpit do 1. 10. 2017 in opravljajo izpit desetkrat, velja, da se izpit petič in nadalje opravlja komisijsko.


KDAJ JE ROK ZA PRIJAVO NA IZPIT? - NOVO!

Do zaključka zimskega izpitnega obdobja, oziroma do 3. 3. 2015, je bil rok prijave 4 dni pred izpitom. Od 4. 3. 2015 dalje pa velja, da je rok prijave na izpit 5 dni.


KDAJ SE ŠE LAHKO ODJAVIM OD IZPITA?

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom. Velja za redne in izredne študente.


JUTRI JE IZPIT IN SEM SE POZABIL ODJAVITI. ALI SE LAHKO PRIJAVIM NA NASLEDNJI IZPITNI ROK?

Ne, na naslednji izpitni rok se ne morete prijaviti. Prijavite se lahko šele v drugem naslednjem izpitnem roku.


ZARADI NENADNE BOLEZNI NISEM MOGEL PRISTOPITI NA IZPIT. PRAV TAKO SE NISEM MOGEL VEČ ODJAVITI. KAJ LAHKO STORIM?

Če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku dostavite v referat za študentske zadeve pojasnilo in zdravniško opravičilo, se bo upoštevalo, da je izpit odjavljen pravočasno.


ALI JE MOŽNO IZPITE OPRAVLJATI IZVEN RAZPISANIH IZPITNIH ROKOV?

Ja, izjemoma, če so upravičeni razlogi . Na osnovi pisne prošnje študenta lahko nosilec predmeta v soglasju s prodekanom za izobraževalno dejavnost odobri opravljanje izpita izven roka, če so za to navedeni upravičeni razlogi in priložena dokazila (odhod na študij ali strokovno prakso v tujino, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja, prod, udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi oziroma vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, ipd). Nosilec sporoči v referat dogovorjeni termin, da se lahko elektronsko prijavite.


ALI LAHKO ZADNJI IZPIT PRED DIPLOMO OPRAVLJAM PRED RAZPISANEM IZPITNEM OBDOBJU?

Ja, oglasite v referatu za študentske zadeve, kjer boste dobili potrdilo o zadnjem manjkajočem izpitu, nato se je možno z nosilcem predmeta dogovoriti o datumu izpita. Nosilec sporoči v referat dogovorjeni termin, da se lahko elektronsko prijavite.


RADA BI POPRAVILA OCENO PRI IZPITU, PA SE NE MOREM ELEKTRONSKO PRIJAVITI. KAKO SE PRIJAVIM?

V roku za prijavo na izpit, to je štiri dni pred izpitnim rokom oddajte, osebno ali po pošti, v referatu za študentske zadeve izpolnjeno klasično prijavnico. Na vrh prijavnice vpišite opombo „višanje ocene“.


KOLIKOKRAT LAHKO POPRAVLJAM OCENO PRI IZPITU?

Študenti imajo možnost zviševanja ocen pri treh predmetih v času študija. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena.


KDAJ SE VPIŠEM V VIŠJI LETNIK?

Vpis v višji letnik poteka v mesecu septembru, natančne informacije in navodila bodo objavljena na spletni strani /študij.


KJE NAJDEM PROŠNJO ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE?

Obrazci za prošnje so objavljeni na povezavi

http://www.pef.um.si/218/komisija+za+studijske+zadeve


IZGUBIL SEM ŠTUDENTSKO IZKAZNICO. KAKO PRIDOBIM NOVO?

Za izdajo dvojnika študentske izkaznice se odda v referatu za študentske zadeve prošnjo za izdajo dvojnika študentske izkaznice z navedbo razloga izdaje. Glede na leto izdaje prvotne študentske izkaznice se lahko zahteva tudi fotografija.

Stroški izdaje dvojnika študentske izkaznice znašajo 6,50 €. Znesek se plača po prejemu računa.


SPREMENILA SEM PRIIMEK. KAKO PRIDOBIM NOVO ŠTUDENTSKO IZKAZNICO?

Velja enako, kot za izdajo dvojnika študentske izkaznice (predhodna točka).


PRED PRIČETKOM LETNEGA SEMESTRA ŽELIM ZAMENJATI IZBIRNI PREDMET. KAKO TO STORIM?

Izbirne predmete je v izjemnih primerih možno zamenjati v mesecu oktobru, najkasneje do 15. oktobra, ne glede ali se predmet izvaja v zimskem ali letnem semestru.


NE MOREM SE PRIJAVITI V AIPS, KAJ NAJ STORIM?

Študentu, kateremu poteče veljavnost prijave v AIPS se mora obrnili na referat za študentske zadeve, da se mu podaljša veljavnost prijave v AIPS za tekoče študijsko leto


KAKO PRIDOBIM DIGITALNO IDENTITETO?

Za pridobitev digitalne indentite se študent obrne na referat za študentske zadeve. Dodatna pojasnila so objavljena na AIPS povezavi: https://aips.um.si/, in sicer v točki »Težave pri prijavi«


KJE NAJDEM NAVODILA ZA IZDELAVO DIPLOMSKEGA DELA?

V glavni pisarni fakultete (0.10) je možno vsak dan med 9. in 10. uro, po ceni 5,00 €,  kupiti Priročnik

za izdelavo zaključnega dela.KJE NAJDEM INFORMACIJE IN OBRAZCE ZA ZAKLJUČNO DELO NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE?

Na spletni povezavi http://www.pef.um.si/215/zakljucno+delo je objavljen Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnih del na programih 1. Stopnje in obrazci za posamezne študijske programe.


KJE NAJDEM INFORMACIJE IN OBRAZCE ZA ZAKLJUČNO DELO NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 2. STOPNJE?

Na spletni povezavi http://www.pef.um.si/230/zakljucno+delo je objavljen Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnih del na programih 2. Stopnje in obrazci za posamezne študijske programe.