Študij

Referat za študentske in študijske zadeve

Vodja:
Judita Ladič
judita.ladic@um.si
02 2293 774

Služba za študentske zadeve
referat.pef@um.si

Natalija Tacer
natalija.tacer@um.si
02 22 93 868

Melita Karažinec Žnider
melita.karazinec@um.si
02 22 93 863

Lucia Klasinc
lucia.klasinc1@um.si
02 22 93 872
Služba za študijske zadeve
referat.pef@um.si

Metoda Tratnik
metoda.tratnik@um.si
02 22 93 740Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.