Razpis za študijsko leto 2013/2014

Razpis ERASMUS praktično usposabljanje v tujini za leto 2013/2014


Univerza v Mariboru objavlja javni razpis za mobilnost študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru Erasmus VŽU za leto 2013/2014.

Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska komisija.

1. Študenti lahko v tujini bivajo najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

2. Prijavijo se lahko vsi študenti, ki so vpisani na UM.

3. Študenti morajo imeti pred odhodom v tujino urejeno prijavno dokumentacijo in pripadajoči dogovor o usposabljanju (Training agreement), ki sta ga potrdita članica (mentor in Erasmus koordinator) in delodajalec.

4. Praktično usposabljanje je mogoče na partnerskih institucijah in organizacijah v tujini. Prakse ni možno opravljati na predstavništvih Evropske komisije, slovenskih predstavništvih ali slovenskih podjetjih.

Predvidevamo, da bo finančna pomoč za Erasmus praktično usposabljanje omejena na največ 4 mesece.

Opravljeno praktično usposabljanje v tujini mora biti priznano na matični inštituciji in vpisano v prilogo k diplomi.

Razpisna dokumentacija in vse dodatne informacije se nahajajo na spletni strani UM: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/program-erasmus/praksa-v-tujini/Strani/default.aspx