Norveški finančni mehanizem & EEA Grants

Program EGP in Norveški finančni mehanizem študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na Univerzi v Mariboru opravi na partnerski instituciji v donatorski državi - IslandijaNorveška in Lichtenstein.

Več na povezavi: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/nfm/Strani/%C5%A1tudij-v-tujini.aspx