Študij

Glasbena pedagogika

Velja od 2019/2020 dalje

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrt predmetov


Velja od 2018/2019 dalje

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrt predmetov

Velja od 2016/2017 dalje

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrt predmetov

Popis sprememb programa

Velja od 2015/2016

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrti predmetov

Spremembe programa

Velja od 2014/2015

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika
Učni načrt predmetov


Pripravljalni letnik.docx


Pogoji za vpis

1.   Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114) v

obsegu 240 ECTS.

2.        Študijski program prve stopnje s strokovnih področij: glasbena pedagogika (0114), glasbena umetnost (0215), muzikologija (0229) v obsegu 180 ECTS.

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 60 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

3.        Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij: glasbena umetnost (0215), muzikologija (0229) .

Pred vpisom mora opraviti naslednje obveznosti: pripravljalni letnik v obsegu 45 ECTS. Obveznosti lahko pred vpisom opravi tudi v programih za izpopolnjevanje.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)