Študij

Glasbena pedagogika

Velja od 2018/2019 dalje

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrt predmetov

Velja od 2016/2017 dalje

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrt predmetov

Popis sprememb programa

Velja od 2015/2016

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika

Učni načrti predmetov

Spremembe programa

Velja od 2014/2015

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika
Učni načrt predmetov


Pripravljalni letnik.docx


Pogoji za vpis

V študijski program 2. stopnje Glasbena pedagogika se lahko vpiše, kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v obsegu 240 ECTS.

2. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: glasbena pedagogika (1461) v obsegu 180 ECTS, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov.

3. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop strokovno izbirnih predmetov.

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih
področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi v programih za izpopolnjevanje pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje
obveznosti:pripravljalni letnik, ki vsebuje pedagoško– didaktični sklop, praktično
usposabljanje, izbirne predmete pedagoško – psihološko – andragoškega sklopa in sklop
strokovno izbirnih predmetov.

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika (1461).

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba, kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. V okviru programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe mora opraviti pedagoško-psihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v obsegu 16 ECTS.

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Glasbena pedagogika (1461).

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: glasba,
kompozicija, dirigiranje (2121) in zgodovina in teorija glasbe, muzikologija (2122), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. V okviru programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe mora opraviti pedagoško-psihološko-didaktični sklop v obsegu 34 ECTS in praktično usposabljanje v obsegu 16 ECTS.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)