Študij

Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Velja od 2014/2015

Študijski program tretje stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju
Učni načrt predmetov

Velja do 2013/2014

Študijski program tretje stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju
Učni načrt predmetov


Študijski program tretje stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Učni načrti predmetov 

Pogoji za vpis

V študijski program 3. stopnje Vodenje v vzgoji in izobraževanju se lahko vpiše, kdor je končal:
- študijski program druge stopnje;

- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe po študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004;

-visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Kandidat mora pred vpisom opraviti 32 ECTS z naslednjih predmetov: Pedagogika (7 ECTS), Razvojna psihologija s poudarkom na srednjem otroštvu (6 ECTS), Psihologija v izobraževanju (3 ECTS), Didaktika (5 ECTS), Metodologija pedagoškega raziskovanja (6 ECTS), Specialna pedagogika (5 ECTS);

-študijski program za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drug enovit magistrski študijski program za druge poklice v Republiki Sloveniji, ki obsegajo 300 ECTS in trajajo pet let.

Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 868
02 22 93 863

Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 12:00
sreda: 14:00 - 16:00

V času od 1. 7. do 1. 10. tekočega leta
so uradne ure vsak dan od 9. do 11. ure.