Erasmus+ Razpis za študijsko leto 2014/2015

RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV IN MLADIH DIPLOMANTOV Z NAMENOM STROKOVNEGA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (PRIPRAVNIŠTVA) V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015


Na razpis se lahko prijavijo:

a) študenti UM, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa študenta programa Erasmus:

  • da so med opravljanjem strokovnega usposabljanja v tujini vpisani v študijski program, ki ga izvaja fakulteta Univerze v Mariboru;
  • da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.

b) mladi diplomanti UM, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.

 Razpisna dokumentacija in vse dodatne informacije se nahajajo na spletni strani UM: http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/Strokovno-prakti%c4%8dno-usposabljanje-v-tujini-2014-2015.aspx.