Objava delovnih mest

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru objavlja prosto delovno mesto:
Asistent, Znanstveni institut 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru objavlja prosto delovno mesto:
Samostojni strokovni delavec VII/2, Referat za študentske zadeve