Študij

Predšolska vzgoja

Od študijskega leta 2019/2020 dalje

Študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrti predmetov


Od študijskega leta 2018/2019 dalje

Študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrti predmetov


Od študijskega leta 2016/2017 dalje

Študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrti predmetov
 


Pogoji za vpis:

V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja  se lahko vpiše, kdor je zaključil:


1.        Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).

2.  Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika  (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS), Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje (4 ECTS).

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (0112).

4. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (0111), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), psihologija (0313), sociologija (0314). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno primerljivo izobraževanje v tujini in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.


Diferencialni izpiti:

Navodila za diferencialne izpite za štud. leto 2019 2020.docx

Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:

Predmet                                              Kontakti

Predšolska pedagogika                          doc. dr. Maja Hmelak,

                                                           e-pošta: maja.hmelak@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/69/maja+hmelak

Jezikovne dejavnosti v vrtcu                 doc. dr. Marija Ropič

                                                           e-mail: marija.ropic@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/38/marija+ropic

Šport v doživljajski vzgoji                     izr. prof. dr. Miha Marinšek

                                                           e-mail: miha.marinsek@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/11/miha+marinsek  

Plesna dramatizacija v vrtcu                 pred. Mag. Olivera Ilić

                                                           e-mail: olivera.ilic@guest.um.si

Likovno izražanje in prostor                  doc. dr. Tomaž Zupančič

                                                           e-mail: tomaz.zupancic@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/15/tomaz+zupancic 

Glasbene dejavnosti v vrtcu                   red. prof. dr. Olga Denac

                                                           e-mail: olga.denac@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/6/olga+denac          

Igra in raziskovanje v naravnem okolju  doc. dr. Darja Antolin Drešar

                                                           e-mail: darja.antolin@um.si 

                                                          https://pef.um.si/profesor/18/darja+antolin+dresar       

Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje doc. dr. Marta Licardo

                                                           e-mail: marta.licardo@um.si       

                                                           https://pef.um.si/profesor/67/marta+licardo 


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)