Študij

Predšolska vzgoja

Od študijskega leta 2018/2019 dalje

Študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrti predmetov


Od študijskega leta 2016/2017 dalje

Študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja
Učni načrti predmetov
 


Pogoji za vpis:

V študijski program 2. stopnje Predšolska vzgoja  se lahko vpiše, kdor je zaključil:

1.Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143).

2.Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: pedagogika (1421), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451), izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov (1452), izobraževanje učiteljev tujih jezikov (1453), izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) (1461), izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje (1462), psihologija (3111) in sociologija (3121), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 35 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Predšolska pedagogika  (7 ECTS), Jezikovne dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Šport v doživljajski vzgoji (4 ECTS), Plesna dramatizacija v vrtcu (4 ECTS), Likovno izražanje in prostor (4 ECTS), Glasbene dejavnosti v vrtcu (4 ECTS), Igra in raziskovanje v naravnem okolju (4 ECTS),Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje (4 ECTS).

3.Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok (143).

4.Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: pedagogika (1421), izobraževanje učiteljev razrednega pouka (1441), izobraževanje učiteljev naravoslovno-matematičnih predmetov (1451), izobraževanje učiteljev družboslovnih predmetov (1452), izobraževanje učiteljev tujih jezikov (1453), izobraževanje učiteljev za poučevanje umetniških predmetov (glasba, likovni pouk) (1461), izobraževanje učiteljev za poučevanje telesne vzgoje (1462), psihologija (3111) in sociologija (3121). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 18 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.  


Diferencialni izpiti:

Navodila za diferencialne izpite za štud. leto 2018_2019.docx

Seznam predmetov za diferencialne izpite in kontakti profesorjev:

Predmet                                              Kontakti

Predšolska pedagogika                          doc. dr. Maja Hmelak,

                                                           e-pošta: maja.hmelak@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/69/maja+hmelak

Jezikovne dejavnosti v vrtcu                 doc. dr. Marija Ropič

                                                           e-mail: marija.ropic@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/38/marija+ropic

Šport v doživljajski vzgoji                     izr. prof. dr. Miha Marinšek

                                                           e-mail: miha.marinsek@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/11/miha+marinsek  

Plesna dramatizacija v vrtcu                 pred. Mag. Olivera Ilić

                                                           e-mail: olivera.ilic@guest.um.si

Likovno izražanje in prostor                  doc. dr. Tomaž Zupančič

                                                           e-mail: tomaz.zupancic@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/15/tomaz+zupancic 

Glasbene dejavnosti v vrtcu                   red. prof. dr. Olga Denac

                                                           e-mail: olga.denac@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/6/olga+denac          

Igra in raziskovanje v naravnem okolju  pred. mag. Darija Petek

                                                           e-mail: darija.petek@um.si

                                                           http://pef.um.si/profesor/13/darija+petek      

Vloga odraslega pri otrokovem uvajanju v družbeno okolje doc. dr. Marta Licardo

                                                           e-mail: marta.licardo@um.si       

                                                           https://pef.um.si/profesor/67/marta+licardo 


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)