Drugi projekti ARRS

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 2018 - 2019


Na Pedagoški fakulteti UM izvajamo projekt znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2018 - 2019 "Nadarjenost na umetniškem področju - analiza stanja med učenci osnovnih šol z vidika likovne in glasbene nadarjenosti". 

Projekt sofinancira ARRS, vodi ga red. prof. dr. Matjaž Duh.

Vloga ionskih kanalov TRPM3 in TRPM5 pri uravnavanju mrežne aktivnosti v otočkih trebušne slinavke


Red. prof. dr. Marko Marhl sodeluje v projektu N3-0048 Vloga ionskih kanalov TRPM3 in TRPM5 pri uravnavanju mrežne aktivnosti v otočkih trebušne slinavke, ki je bil izbran za sofinanciranje na Javnem pozivu slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji za skupno izvedbo projekta.