Drugi projekti ARRS

Znanstveno raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško


Na Pedagoški fakulteti UM izvajamo projekt znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016 - 2017 "Kulturna dediščina na primarni stopnji izobraževanja v Sloveniji in na Hrvaškem". 

Projekt sofinancira ARRS, vodi ga red. prof. dr. Vlasta Hus.

Prof. dr. Marko Marhl sodeluje v projektu N3-0048 Vloga ionskih kanalov TRPM3 in TRPM5 pri uravnavanju mrežne aktivnosti v otočkih trebušne slinavke, kik je bil izbran za sofinanciranje na Javnem pozivu slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji za skupno izvedbo projekta.