ZGUČAN

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine oz. nemščine

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine je nov program za izpopolnjevanje in obsega temeljne vsebine za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu, torej v vrtcu oziroma v prvem in drugem obdobju OŠ. Program omogoča diplomantom predšolske vzgoje, razredne stopnje, specialno-rehabilitacijske pedagogike ter učiteljem angleščine oziroma nemščine, ki so že vključeni v pedagoški proces, da si pridobijo zahtevano specialno pedagoško izobrazbo za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu. Kandidati pridobijo tujejezikovna in specialno-didaktična znanja in tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za poučevanje angleščine/nemščine na predšolski in razredni stopnji OŠ.


Koordinatorica na PEF UM:
Izr. prof. dr. Mihaela brumen
mihaela.brumen@um.si


  • Spremembe programa

Velja od 2015/16
Velja do 2014/16

Obrazci:


RAZPIS za študijsko leto 2019/20  

Na osnovi novega Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. list RS, 33/17) vas obveščamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju ministrstvo) programov za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v bodoče ne bo več sofinanciralo na način, kot je to veljalo doslej. Sofinanciranje izobraževanj bo namenjeno izključno strokovnim delavcem, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki se bodo prijavili na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva. Razpis za to šolsko leto naj bi bil letos objavljen prej kot v preteklih letih.        angleški jezik: predavalnica 1.51 (Pedagoška fakulteta)
        nemški jezik: predavalnica 2.16 (Filozofska fakulteta)


Kontakt

mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
T: (02) 22 93 858
F: (02) 22 93 760

URADNE URE:
torek: 8.00-10.00
četrtek: 13.00-15.00

-----------------------------
PREDSTOJNICA:
red. prof. dr. Olga Denac
olga.denac@um.si
T: (02) 22 93 687