ZGUČAN

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine oz. nemščine

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine je nov program za izpopolnjevanje in obsega temeljne vsebine za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu, torej v vrtcu oziroma v prvem in drugem obdobju OŠ. Program omogoča diplomantom predšolske vzgoje, razredne stopnje, specialno-rehabilitacijske pedagogike ter učiteljem angleščine oziroma nemščine, ki so že vključeni v pedagoški proces, da si pridobijo zahtevano specialno pedagoško izobrazbo za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu. Kandidati pridobijo tujejezikovna in specialno-didaktična znanja in tako pridobijo kompetence, ki so potrebne za poučevanje angleščine/nemščine na predšolski in razredni stopnji OŠ.


Koordinatorica na PEF UM:
Izr. prof. dr. Mihaela brumen
mihaela.brumen@um.si


  • Spremembe programa

Velja od 2015/16
Velja do 2014/16

Obrazci:

  • URNIK za študijsko leto 2016/17


RAZPIS za študijsko leto 2017/18Kontakt

mag. Andreja Žiško
andreja.zisko@um.si
T: (02) 22 93 858
F: (02) 22 93 760

URADNE URE:
torek: 8.00-10.00
četrtek: 13.00-15.00

-----------------------------
PREDSTOJNICA:
izr. prof. dr. Katja Košir
katja.kosir@um.si
T: (02) 22 93 675