V objemu besed

Projekt za spodbujanje družinske pismenosti v predšolskem obdobju temelji na medgeneracijskem sodelovanju otrok, staršev in vzgojiteljev, da bi odkrivali svet knjig, sprejemali različne zgodbe in brali kakovostne knjige. Branje je temelj pridobivanja znanja na vseh področjih človekovega življenja.


Več o projektu se nahaja na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.v_objemu_besed.jpg