IZOBRAŽEVANJA za VRTCE in OSNOVNE ŠOLE

Spoštovana ravnateljica, spoštovani ravnatelj!

v okviru Centra za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje Pedagoške fakultete UM ponujamo nabor kratkih, tematsko različnih izobraževanj, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v vrtcih in šolah. Med ponujenimi izobraževanji so tudi takšna, ki so primerna in zanimiva za starše in učence. Izobraževanja se izvajajo v vašem vzgojno-varstvenem zavodu. Za dogovor glede termina se obrnite na mag. Andrejo Žiško (e-naslov andreja.zisko@um.si; tel: 02/22 93 858), ki bo vaše želje uskladila z izvajalci izbranega izobraževanja. Navedena cena posameznih izobraževanj velja za zapisano število pedagoških ur, ki pa se lahko, v manjšem obsegu, tudi prilagodi vašim potrebam. V  tem primeru se prilagodi tudi cena izvedbe izbranega izobraževanja.


IZOBRAŽEVANJA ZA STROKOVNE DELAVCE VRTCEV IN  OSNOVNIH ŠOL

IZOBRAŽEVANJA ZA STARŠE

IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE V VRTCU IN UČENCE V OSNOVNI ŠOLI
IZOBRAŽEVANJA ZA SREDNJEŠOLCE