Erasmus+ mobilnost osebja 2018/2019

Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v tujini 2018-2019 (STA)


Program Erasmus+ mobilnosti med programskimi državami (KA103) in med programskimi in partnerskimi državami (KA107) omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije, da poučuje na partnerski visokošolski instituciji v tujini (Staff mobility for teaching – STA).


Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini 2018-2019 (STT)


Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.


Seznam sklenjenih medinstitucionalnih sporazumov za mobilnosti KA103.

Seznam sklenjenih medinstitucionalnih sporazumov za mobilnosti KA107.