Erasmus+ Razpis za študijsko leto 2016/2017 - partnerske države

Na spletnih straneh UM je objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA NA INSTITUCIJAH V PARTNERSKIH DRŽAVAH ERASMUS+ (KA107) – MEDNARODNA KREDITNA MOBILNOST
v študijskem letu 2015/2016 in 2016/2017

Razpis je odprt do porabe sredstev. 

V okviru tega razpisa bodo sofinancirane samo tiste mobilnosti na partnerske institucije, ki se nahajajo v naslednjih partnerskih državah: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Egipt, Kitajska, Rusija in Srbija, oz. iz teh držav na UM.

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev.

Študenti, ki bodo v okviru tega razpisa prejeli finančna sredstva se lahko prijavijo na mobilnost samo za čas enega semestra, oz. doktorski študenti za čas treh mesecev (za Egipt za 5 mesecev). Študent se lahko pred koncem semestra odloči podaljšati mobilnost, vendar bo za dodatno obdobje mobilnosti prejel finančno dotacijo samo v primeru, da ostanejo finančna sredstva.

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 22. februarja 2016 do najkasneje 31. julija 2017.

Še vedno so na voljo sredstva za Bosno in Hercegovino, Srbijo, Rusijo in Egipt.