MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA

eng-flag.jpg

VLOGA INKLUZIVNEGA PEDAGOGA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

V zadnjih desetletjih je na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter uveljavljanja novih konceptov pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami inkluzija zavzela pomembno mesto. Prepoznan je bil tudi pomen ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, ki delujejo z namenom uvajanja in uspešnega izvajanja inkluzije v vzgoji in izobraževanju, in razvil se je profil inkluzivnega pedagoga. Raziskave na tem področju so ključne za teorijo in prakso ter nadaljnji razvoj inkluzije. V ta namen Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ter Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmium iz Sremske Mitrovice v Srbiji v sodelovanju z revijo Educa organizirata mednarodno znanstveno konferenco z naslovom ‘Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju’. Konferenca bo potekala v sredo, 27. 9. 2017, na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

Konferenca je namenjena strokovnim delavcem, ki delujejo v vrtcih, šolah, svetovalnih centrih, zdravstvu, ustanovah za otroke s posebnimi potrebami in civilnih združenjih, kakor tudi raziskovalcem na fakultetah in drugih raziskovalnih inštitucijah.

Cilji konference so:

·         predstavitev raziskav na področju dela inkluzivnega pedagoga,

·         izmenjava in predstavitev praktičnih izkušenj, znanja in primerov dobre inkluzivne prakse, ki so jih ustanove razvile v zadnjih letih,

·         prikaz sodelovanja med različnimi ustanovami pri podpori in pomoči otrokom, mladostnikom, staršem in strokovnim delavcem v inkluziji.

Podaljšanje roka za oddajo prispevkov do  15. septembra 2017

Vabilo na konferenco                 Program konference

Navodila za avtorje

Prijavni obrazec za udeležbo brez prispevka