Po kreativni poti 2016/2017

Izdelava interdisciplinarnega gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole - IGNOŠ

Projekt IGNOŠ združuje naslednje segmente: založništvo učbenikov za drugi tuji jezik (TJ2), stroko in znanost s področja sodobnih interdisciplinarnih pristopov poučevanja in poklicno specifične ter generične kompetence študentov. 
Cilj projekta je izdelava interdisciplinarnega (tj. CLIL) gradiva za pouk nemščine v drugem triletju osnovne šole, kar bo potekalo pod pedagoškim (Filozofska in Pedagoška fakulteta UM) in delovnim mentorstvom (Založba Obzorja) v celotnem času trajanju projekta, obenem pa bodo doseženi tudi drugi cilji (spoznavanje založniškega dela na področjih učnih gradiv, prevodne literature in tehnične izdelave gradiva). Projekt bo obsegal dejavnost 1 in dejavnost 2 iz razpisa ter bo interdisciplinarne narave. Rezultati projekta, tj. izdelano učno gradivo, bodo s strani založbe na spletni strani založbe na voljo učiteljem in ostalim.
V projektu sodelujejo 3 študentke FF UM in 4 študentke PEF UM. Gradiva, pripravljena v projektu, so dopolnitev učbeniške vertikale Bunte Welt in so dostopna na http://e-gradiva.com/wp/e-gradiva/2-vio-nemscina-bunte-welt-2-tuji-jezik/