Seminar 2017/2018

Seminar na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bo potekal ob četrtkih od 14:00 h do predvidoma 15:00 h v Sejni sobi 2 v Dekanatu.

Cilj seminarja je povezati raziskovalna področja in predstaviti svoje raziskovalno delo.

K sodelovanju vljudno vabimo predvsem visokošolske učitelje, visokošolske sodelavci, doktorske študente, gostujoče profesorje…


19.10.2017- Nina Markuš

Uveljavljanje raziskovalnega POUKA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA IN predmetu DRUŽBA

H kakovostnem pouku stremita predmeta Spoznavanje okolja v prvi triadi in Družba v 4. in 5. razredu osnovne šole v Republiki Sloveniji. Njuna glavna naloga je usmerjanje spontanega otroškega raziskovanja sveta. V prispevku prikazujemo uveljavljanje raziskovalnega pouka pri omenjenih predmetih. V ta namen nas je zanimalo, v kolikšni stopnji učitelji razrednega pouka aplicirajo značilnosti, etape in aktivnosti raziskovalnega pouka. Podatki so pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika na vzorcu 103 učiteljev. Prišli smo do ugotovitve, da učitelji prve triade v svoj proces v večji meri vključujejo značilnosti raziskovalnega pouka kot učitelji pri pouku Družba. Slednji pa bolje poznavajo etape raziskovalnega pouka. Rezultati tudi kažejo, da obstaja več aktivnosti raziskovalnega pouka  pri pouku Družba v primerjavi s Spoznavanjem okolja.  
26.10.2017 Center za podporo poučevanju (Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve UM)

Predstavitev delovanja centra in podrobnosti glede projektnih aktivnosti Didakt.um v povezavi z izvedbo preizkusa didaktične uporabe IKT. 


9.11.2017 Nikolaja Golob


16.11.2017-Majda Fras Leva


23.11.2017- Dušan Zidar


30.11.2017 - Katja Košir


1.3.2018-Tomaž Bratina


8.3.2018-Polona Jančič


15.3.2018-Urška Pišek Simnovčič


22.3.2018-Eva Kranjec


29.3.2018-Alja Lipavic Oštir


5.4.2018-Manja Podgoršek


12.4.2018-Alenka Lipovec


19.4.2018-Jasmina Ferme


26.4.2018


3.5.2018


10.5.2018


17.5.2018-Franc Gosak


24.5.2018


31.5.2018-Martina Rajšp