ŠIPK Lahko branje 2016/2017

Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) 2016/2017 – Lahko branje

V projektu je sodelovalo deset študentk iz različnih študijskih smeri, dve pedagoški mentorici in strokovna sodelavka iz Zavoda Risa. Cilj projekta je bil študentkam predstaviti lahko branje, jih naučiti pravil za pisanje lahko berljivih besedil ter nato preverjati besedila z uporabniki. Kot končni cilj so pripravljena informativna besedila po pravilih lahkega branja, potrebna ranljivim skupinam prebivalstva v vsakdanjem življenju (npr. osebam z motnjo v duševnem razvoju, osebam s težavami na področju branja in pisanja, priseljencem ipd.). Na podlagi prvih testiranj smo se usmerili v pisanje predstavitev krajev, v katerih so varstveno delovni centri v Sloveniji. V lahko branje je prirejen tudi opis celotne Slovenije in besedilo o varstvu in zdravju pri delu za uporabnike VDC. Pri preizkušanju besedil smo sodelovali z VDC Polž Maribor in CUDV Črna na Koroškem.

Prosto dostopna besedila v lahkem branju, ki so nastala v času projekta so:

-          Kraji v Sloveniji

-          Slovenija

-          Varnost in zdravje pri delu: Verzija 1., Verzija 2.