Slovenščina na dlani

  logo.jpg


SLOVENŠČINA NA DLANI

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen in cilji projekta

V okviru projekta Slovenščina na dlani pripravljamo inovativno učno e-okolje, ki se bo uporabljalo pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Zasnovano bo na osnovi orodij za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki bodo podprta s korpusom besedil in bazo znanja. Cilj projekta je pripraviti kakovostno in privlačno prosto dostopno učno e-okolje, ki bo obogatilo pouk slovenščine, prispevalo k motiviranosti za učenje in izboljšanju jezikovno-digitalnih kompetenc. V vseh fazah projekta je predvideno tudi sodelovanje učiteljic oz. učiteljev in učencev oz. učenk, ki lahko s svojimi predlogi in pobudami sooblikujejo učno e-okolje in ga sproti evalvirajo.

Trajanje projekta

Od 18. 7. 2017 do 30. 9. 2021 (spremljanje uspešnosti projekta traja do konca leta 2022).

Prijavitelj projekta

Prijavitelj projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Članice in člani projekta

V projektu je 25 članic oz. članov s področja didaktike (koordinatorica je doc. dr. Simona Pulko: simona.pulko@um.si), slovenistike in jezikoslovja (koordinatorica je izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič: mira.krajnc@um.si), jezikovnih tehnologij (koordinatorica je doc. dr. Darinka Verdonik: darinka.verdonik@um.si) in e-orodij (koordinator je doc. dr. Milan Ojsteršek: milan.ojstersek@um.si).

Vodja projekta je izr. prof. dr. Natalija Ulčnik s Filozofske fakultet Univerze v Mariboru (natalija.ulcnik@um.si).

Za stike s šolami skrbi doc. dr. Polonca Šek Mertük s Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru (polonca.sek@um.si).

Sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi

V projektu sodelujemo s 14 vzgojno-izobraževalnimi zavodi iz vzhodne in zahodne kohezijske regije.

Vzhodna kohezijska regija

1.     Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (Pomurska, SI 031)

2.     Gimnazija Ormož (Pomurska, SI 031)

3.     Prva gimnazija Maribor (Podravska, SI 032)

4.     OŠ Pesnica pri Mariboru (Podravska, SI 032)

5.     Šolski center Rogaška Slatina (Savinjska, SI 034)

6.     OŠ Primoža Trubarja Laško (Savinjska, SI 034)

7.     OŠ Sava Kladnika Sevnica (Spodnjeposavska, SI 036)

8.     Šolski center Postojna (Primorsko-notranjska, SI038)

 

Zahodna kohezijska regija

9.     Gimnazija Tolmin (Goriška, SI 043)

10.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (Goriška, SI 043)

11.  OŠ Naklo (Gorenjska, SI 042)

12.  OŠ Draga Bajca Vipava (Goriška, SI 043)

13.  Zavod Sv. Frančiška Saleškega, OE Gimnazija Želimlje (Osrednjeslovenska, SI 041)

14.  OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana (Osrednjeslovenska, SI 041)