PRIPRAVLJALNI TEČAJ IZ TEORIJE GLASBE, GLASBENIH VEŠČIN IN KLAVIRJA

Oddelek za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je za bodoče študente Glasbene pedagogike ter za ostale kandidate, ki se želijo ukvarjati z glasbo, pripravil izobraževanje z naslovom PRIPRAVLJALNI TEČAJ IZ TEORIJE GLASBE, GLASBENIH VEŠČIN IN KLAVIRJA.


Vsebine in cilji: V okviru pripravljalnega tečaja se bodo udeleženci seznanili z osnovami teorije glasbe: ton, zven, šum; notno črtovje, notni zapis, ključi; lestvice, intervali, akordi, mnogostranost akordov, osnove modulacij; ritem, notne vrednosti, pavze, oblikovanje ritmične kulture v obliki diktatov; ritmične posebnosti, sinkope, poliritmija, hemiolika; glasbeni metrum, taktovski načini, uporaba glasbenih metrov v praksi (jamb, trohej, anapest, daktil ipd.); tempo, agogika; intervali (delitev po kvantiteti, delitev po kvaliteti, slušno zaznavanje intervalov); akordi (trizvoki in njih mnogostranost, slušno zaznavanje, prepoznavanje in zapis akordov); četverozvoki; diatonika, kromatika, pentatonika, enharmonika; ritmični, metodični in ritmično-metodični diktati; osnove dirigiranja; branje »prima vista«; osnove partitutne igre; igranje lestvic, akordov na klavirju; osnovna metodika klavirske igre, seznanitev z njenimi cilji in metodami; pomen igranja etud pri klavirju; interpretacija tehnično manj zahtevnih klavirskih sklad kot npr. sonatine, lažje sonate; oblikovanje tona skozi klavirsko igro; artikulacija, poti do tehnično pravilne in sproščene klavirske igre; osnove avtogenega treninga, odpravljanje treme pred nastopi  ...

Termin izvedbe: med 12. in 16 februarjem 2018 (prijave zbiramo do 1. februarja 2018)


PRIJAVNICA (prijavnico pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta Maribor, CPI, 2000 Maribor ali na e-naslov: andreja.zisko@um.si)

Trajanje izobraževanja: 6 pedagoških ur

Izvajalci:  

  • prof. mag. Tomaž Svete (kompozicija)  
  • izr. prof. Adriana Magdovski (klavir) 
  • doc. Tadeja Vulc (dirigiranje)

Vsi izvajalci so na svojem področju uveljavljeni umetniki in znanstveniki, z odličnimi referencami doma in na tujem, med njimi so tudi odmevni nosilci priznanj in nagrad doma in v svetu. 


Cena izobraževanja:

Cena/osebo (prijavljenih vsaj 11 kandidatov): 65,10 EUR

Cena/osebo (prijavljenih 15 in več kandidatov): 43,50 EUR

Opomba: Izobraževanje bomo izvajali le v primeru, če bomo zbrali dovolj prijav, in sicer vsaj 11. 

Kontaktni podatki:
mag. Andreja Žiško (tel. 02 22 93 858; e-naslov: andreja.zisko@um.si)
izr. prof. Adriana Magdovski (e-naslov: adriana.magdovski@um.si)