PIKT.UMV sklopu PIKT.UM bo  28. 9. 2018  potekala konferenca, ki jo bomo izvedli skupaj z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.
 
http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/

Vabilo_zaključna_konferenca_final-page-001.jpg  
Vabilo_zaklju%C4%8Dna_konferenca_final-p
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru izvajamo projekt PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM)
Projekt traja od 31. 3. 2017 do 30. 9. 2018.

Konzorcijska partnerja sta Filozofska fakulteta UM in Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM.

Cilj projekta je, da izobraževanje bodočih učiteljev, »opremi« bodoče učitelje z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih, kot tudi to, da jih motivira za raziskovanje in eksperimentiranje z digitalnimi tehnologijami, s čimer neposredno  vplivajo na lastno pedagoško prakso.  S kritično presojo bomo omogočili dvig kakovosti uporabe sodobne tehnologije, ki je lahko smiselno uporabna v različnih fazah učenja in poučevanja. 
piktumnapis2.jpg
Ilustracijo je ustvaril Primož Krašna.


Sodelujoči v projektu s Pedagoške fakultete UM: dr. Janez Balažic, dr. Tomaž Bratina, dr. Nikolaja Golob, dr. Milena Ivanuš Grmek, Polona Jančič, Eva Kranjec, dr. Alenka Lipovec, dr. Marko Marhl, mag. Darija Petek, Manja Podgoršek, dr. Danijela Rus in Jasmina Škundrić.


V okviru projekta smo v decembru 2017 pridobili mobilno učilnico.

20180109_104558.jpg

V januarju 2018 je v okviru projekta potekalo predavanje o inovativnih učnih okoljih, ki so povezana z IKT. Predavanje je bilo namenjeno pedagoškim in nepedagoškim delavcem FNM UM, FF UM in PEF UM in ga so izvedli dr. Andrej Flogie, dr. Magdalena Šverc in Maja Vičič Krabonja, Zavod Antona Martina Slomška Maribor.

27604041_10214940902546859_1658046591_o.

Delo na operaciji je sofinancirano iz sredstev Republike Slovenije in iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja »10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
logotip-UM.png  mizs_logo.pngEU_logo.jpg