PIKT.UM

 okviru projekta so nastale tudi Strokovne podlage za didaktično uporabo IKT, ki bodo v pomoč učiteljem s področij tehnike, naravoslovja, matematike, družboslovja, humanistike in umetnosti. Nastala pa so tudi Priporočila o opremljenosti šol z IKT.


Strokovne podlage_skupaj_v4.pdf
UM - Priporočila za opremljenost šol z IKT_v2.pdf
Evalvacijaprojekta PIKT.UM.pdf

V okviru Slovenskega društva na področju edukacije (SLODRE) je na Pedagoški fakulteti UM potekala okrogla miza z naslovom Digitalne kompetence učiteljev. V okviru okrogle mize so bili predstavljeni rezultati projekta PIKT.UM. Okrogle mize so se udeležili dr. Pavel Zgaga (PEF UL), dr. Ana Kozina (PEI) , dr. Samo Fošnarič in dr. Alenka Lipovec (PEF UM), dr. Bojan Musil in dr. Marjan Krašna (FF UM), dr. Igor Pesek (FNM UM).
44243204_645437559186698_228147383292762
44247877_645437472520040_867000535376671
V sklopu PIKT.UM bo  28. 9. 2018  potekala konferenca, ki jo bomo izvedli skupaj z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.
 
http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/

Vabilo_zaključna_konferenca_final-page-001.jpg  
Vabilo_zaklju%C4%8Dna_konferenca_final-pV okviru projekta PIKT.UM je v juniju 2018 nastala IKT soba pobega. Vljudno vabljeni k "pobegu"

escape%20room.jpg


Na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru izvajamo projekt PIKT.UM (PedagoškiIKTnaUM)
Projekt traja od 31. 3. 2017 do 30. 9. 2018.

Konzorcijska partnerja sta Filozofska fakulteta UM in Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM.

Cilj projekta je, da izobraževanje bodočih učiteljev, »opremi« bodoče učitelje z znanjem za poučevanje o novih in inovativnih pristopih, kot tudi to, da jih motivira za raziskovanje in eksperimentiranje z digitalnimi tehnologijami, s čimer neposredno  vplivajo na lastno pedagoško prakso.  S kritično presojo bomo omogočili dvig kakovosti uporabe sodobne tehnologije, ki je lahko smiselno uporabna v različnih fazah učenja in poučevanja. 
piktumnapis2.jpg
Ilustracijo je ustvaril Primož Krašna.


Sodelujoči v projektu s Pedagoške fakultete UM: dr. Janez Balažic, dr. Tomaž Bratina, dr. Nikolaja Golob, dr. Milena Ivanuš Grmek, Polona Jančič, Eva Kranjec, dr. Alenka Lipovec (vodja), dr. Marko Marhl, mag. Darija Petek, Manja Podgoršek, dr. Danijela Rus in Jasmina Škundrić.


V okviru projekta smo v decembru 2017 pridobili mobilno učilnico.

20180109_104558.jpg

V januarju 2018 je v okviru projekta potekalo predavanje o inovativnih učnih okoljih, ki so povezana z IKT. Predavanje je bilo namenjeno pedagoškim in nepedagoškim delavcem FNM UM, FF UM in PEF UM in ga so izvedli dr. Andrej Flogie, dr. Magdalena Šverc in Maja Vičič Krabonja, Zavod Antona Martina Slomška Maribor.

27604041_10214940902546859_1658046591_o.

Delo na operaciji je sofinancirano iz sredstev Republike Slovenije in iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostna naložba »10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja »10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
logotip-UM.png  mizs_logo.pngEU_logo.jpg