Early Years Education

logotipi1.PNG


Na Pedagoški fakulteti izvajamo Erasmus+ partnerski projekt EARLY YEARS EDUCATION (2017 - 2019).

V projektu sodeluje dvanajst partnerjev iz šestih držav EU: Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Slovenija, Španija in Velika Britanija.

Iz vsake države sodelujeta dve instituciji oz. dva partnerja. Ena institucija, ki se ukvarja z izobraževanjem kadrov za predšolsko raven izobraževanja; za Slovenijo je to Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru in druga institucija, ki se ukvarja z mobilnostjo dijakov, študentov in drugih zainteresiranih; za Slovenijo je to Zavod za novodobno izobraževanje.

Namen projekta je vzpostaviti in preizkusiti izbirne izobraževalne module v vsaki izmed držav, namenjene dijakom ali študentom predšolske vzgoje.

Vsaka izmed držav bo pripravila 14 dnevni modul, v skladu z izobraževalnim, socialnim in kulturnim kontekstom vezanim na izobraževanje v predšolskem obdobju v lastni državi. Pri čemer bodo vsi partnerji upoštevali kurikulum, specialna področja in teme s katerimi se ukvarjajo.

Moduli bodo preizkušeni tako, da bomo v času projekta omogočili mobilnost študentov v vse države partnerice. Študenti bodo izbrali in obiskovali izobraževanje 14 dni, vsi stroški mobilnosti bodo financirani iz projekta. Vsi moduli v vseh državah se bodo odvijali istočasno (predvidoma v oktobru 2018). V tem času bomo preizkusili tudi modul, ki ga bomo pripravili na Pedagoški fakulteti UM, v katerega bo vpisanih 10 študentov iz tujine (po dva iz vsake države) in 10 študentov študijskega programa Predšolska vzgoja.

zemljevid.PNG

Newsletter 1 Feb 2018 (pripravila M. Licardo)

___________________________________________________________________________________________

Cilji projekta:

1. Analizirati morebitna sodelovanja med različnimi institucijami v državah partnericah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem kadrov za predšolsko vzgojo, analiza potreb in morebitnih projektov, ki se ukvarjajo s podobnimi vsebinami. Pripraviti orodja za osnovno komunikacijo udeležencev modulov iz tujine v vrtcih (slovar osnovnih izrazov)

2. Pripraviti udeležence modulov na izobraževanje v tujini

3. Pripraviti izobraževalni modul z aktualno in specifično vsebino.

4. Pripraviti interaktivno spletno stran projekta, ki bo udeležencem izobraževanj nudila ustrezne informacije in možnosti za prijavo.

5. Oceniti stroške izvedbe tovrstnih izobraževanj in evalvirati izobraževanja.

Newsletter March 2018

Predvidena osnovna struktura vsakega modula:

a) Vzpostaviti kolegialno sodelovanje parov študentov: 1 študent iz tujine + 1 študent iz države gostiteljice

b) Izraz dobrodošlice ob prihodu študentov z razlago o logistiki v lokalnem okolju

c) Voden izlet po mestu

d) Predstavitev gostujočih organizacij (npr. PEF in ZNI)

e) Skupinske aktivnosti med vikendom

f) Dogovori o obiskih lokalnih institucij, ki se ukvarjajo s predšolsko vzgojo (vrtci)

g) Predavanja na temo modula

h) Delavnice na temo modula

i) Udeleženci izobraževanja pripravijo poročila o napredku (kaj so se naučili na osebni in profesionalni ravni). Predstavitve bodo objavljene na spletni strani

j) Modul vsebuje kategorijo prosti časNewsletter Nov 2018 Evaluation of the module

Pri evlavaciji modula Emotional learning and puppet theatre, ki je bil izveden na Pedagoški fakulteti UM so študenti zelo pozitivno ocenili naslednje izkušnje:
•Timsko delo
•Tema modula
•Komuniciranje z učitelji in ZNI
•Nova prijateljstva
•Skupni izleti
•Izboljšanje angleščine
•Učitelji so bili zelo v podporo
•Spoznavanje lutkovnih dejavnosti
•Spoznavanje drugih kultur

Poročilo iz srečanja v Traunsteinu (Nemčija), kjer je potekala evalvacija modulov, ki so bili izvedeni v oktobru 2018 je na povezavi tukaj.

Newsletter June 2019

V Juniju 2019 je izšla monografija Contemporary themes in early childhood education and international educational modules, izdana pri Založbi Univerze v Mariboru.

V juniju 2019 smo izvedli mednarodno konferenco Early Years Education & International Educational Modules

Kontakt

doc. dr. Marta Licardo
marta.licardo@um.si