Študij

Razpis 2019/2020

Splošni del razpisa

Razpis za vpis UM PEF 2019/2020

Najpogostejša vprašanja o prijavi, vpisu in študiju

E- prijava


Datumi preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti


Preizkus glasbene sposobnosti

1.       Preizkus iz solfeggia z diktatom:

- pisni del: zapis intervalov in akordov ter kratek diatonični ritmično-melodični diktat;

- ustni del: prepoznavanje in petje intervalov do decime, prepoznavanje in petje durov in molov kvintakordov z obrati, zvečanih in zmanjšanih akordov ter dominantnega septakorda z obrati. 

2.     Izvedba programa na klavirju:  

- ena etuda (Cramer, Czerny op. 849, 299, 740, Loeschorn, Bertini,…)

- ena skladba J. S. Bacha (Mali preludiji, Dvoglasne invencije, Triglasne invencije, Francoske suite, WTK,…)

- ena sonata ali sonatina (Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi, Kuhlau,…)

- ena skladba 19. ali 20. stoletja po lastni izbiri

Vse skladbe je potrebno igrati na pamet.


Preizkus likovne sposobnosti

Preizkus obsega risanje ali slikanje po naravi in zamisli; traja od 4 do 5 ur. Kandidati na preizkus prinesejo risarski oziroma slikarski material, odvisno od tega, v kateri tehniki se lažje izražajo, ustrezen papir in podlago za risanje ali slikanje (npr. risalno desko, lesonit ali trši karton).


Preizkus motoričnih sposobnosti

Preizkus motoričnih sposobnosti je sestavljen iz petih testov osnovne motorike in preizkusa za oceno specialne motorike.


Kontakt

Referat za študentske in študijske zadeve
referat.pef@um.si
02 22 93 863
02 22 93 868


Uradne ure:
vsak dan: 9:00 - 11:00
sreda: 14:00 - 16:00
(od 1. 7. do 30.10. ni popoldanskih uradnih ur)