PKP DIMEP 2017/18

Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 - 2020

Projekt: Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju DIMEP


Namen projekta je bil prispevati k boljši usposobljenosti vzgojiteljev in učiteljev za delo z otroki priseljenci na ta način, da smo pripravili didaktična gradiva za delo v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju za izbrano didaktično področje – družboslovje. 

V projektu so študentke raziskovale različne metode in strategije ter razvijale didaktična gradiva za otroke priseljence v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju v skladu s Kurikulumom za vrtce in učnimi načrtom za 1. razred za področje družba. Pripravljena didaktična gradiva so zbrana v e-priročniku, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu so opisane najbolj učinkovite metode in strategije dela, v praktičnem delu so zbrana didaktična gradiva, ki smo jih pripravili v času projekta. Ob priročniku je tudi priloga – slikovni slovar, ki je nastal kot eno izmed ključnih didaktičnih gradiv in poseben dodatni dosežek projekta.

V projektu je sodelovalo osem študentk različnih študijskih smeri (predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika in likovna pedagogika), tri pedagoške mentorice in ena mentorica iz gospodarstva.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

logotipi.png
Gradiva:

Igrajmo in učimo se skupaj; priročnik za delo z otroki priseljenci v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju za področje družba

Slikovni slovar

Opomba: Gradiva si je potrebno shraniti na vaš računalnik, če želite, da se vam prikažejo v ustrezni obliki.

Kontakt

doc. dr. Marta Licardo
marta.licardo@um.si