PKP DIMEP 2017/18

Razpis: Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – po kreativni poti do znanja 2017 - 2020

Projekt: Didaktična gradiva in metode za delo z otroki priseljenci v predšolskem obdobju DIMEP


Namen projekta je bil prispevati k boljši usposobljenosti vzgojiteljev in učiteljev za delo z otroki priseljenci na ta način, da smo pripravili didaktična gradiva za delo v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju za izbrano didaktično področje – družboslovje. 

V projektu so študentke raziskovale različne metode in strategije ter razvijale didaktična gradiva za otroke priseljence v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju v skladu s Kurikulumom za vrtce in učnimi načrtom za 1. razred za področje družba. Pripravljena didaktična gradiva so zbrana v e-priročniku, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu so opisane najbolj učinkovite metode in strategije dela, v praktičnem delu so zbrana didaktična gradiva, ki smo jih pripravili v času projekta. Ob priročniku je tudi priloga – slikovni slovar, ki je nastal kot eno izmed ključnih didaktičnih gradiv in poseben dodatni dosežek projekta.

V projektu je sodelovalo osem študentk različnih študijskih smeri (predšolska vzgoja, razredni pouk, pedagogika in likovna pedagogika), tri pedagoške mentorice in ena mentorica iz gospodarstva.

Gradiva:

Igrajmo in učimo se skupaj; priročnik za delo z otroki priseljenci v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju za področje družba

Slikovni slovar

Opomba: Gradiva si je potrebno shraniti na vaš računalnik, če želite, da se vam prikažejo v ustrezni obliki.

Kontakt

doc. dr. Marta Licardo
marta.licardo@um.si