Seminar 2018/2019


Seminar na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru bo potekal ob četrtkih od 14:00 do predvidoma 15:00 v Sejni sobi 2 (Dekanat).

Cilj seminarja je povezati raziskovalna področja in predstaviti svoje raziskovalno delo.

K sodelovanju vljudno vabimo predvsem visokošolske učitelje in druge sodelavce, doktorske študente, gostujoče profesorje in druge, ki bi želeli predstaviti svoje raziskovalno delo.25.10.2018: Helena Durnova, Univerza Masaryk, Češka
Using history of mathematics in teaching mathematics
I will describe some possibilities to use history of mathematics in mathematics classes from elementary school up to the university level. In particular, I will discuss the use of history of mathematics in teaching future teachers of mathematics (including elementary school teachers), with an emphasis on the influence of such teaching on students' reflection on the subject they will be teaching.8.11.2018: Mateja Sabo Junger
Matematično modeliranje
Zaradi razvoja sveta in STEM-a, je potreba po vedno večjem številu mladih učiteljev, ki dobro povezujejo, konstruirajo in modelirajo vsakdanje probleme, zelo velika. Posledično postaja vloga matematičnega modeliranja in pomen vpeljave tega v osnovne šole vedno večja. Na seminarju bomo tako spoznali, kaj je matematično modeliranje, predstavili njegove prednosti, slabosti in načine, kako se dejansko spopasti z matematičnim modeliranjem v osnovni šoli.
  

15.11.2018: Stojan Puhalj
Vrednotenje uspešnosti tekmovalnega alpskega smučarja v obdobju poznega otroštva in adolescence 


22.11.2018: Ana Mlekuž
Ravnateljeva vloga pri razvoju medkulturnih kompetenc učiteljev in učencev
V predstavitvi se bomo osredotočali na vlogo ravnatelja pri razvoju medkulturnih kompetenc učiteljev in učencev. Predvsem nas bo zanimalo, kakšna je vloga njegovega vodenja v multikulturnih okoljih ter kakšne značilnosti in znanja mora uspešen ravnatelj v multikulturnih okolij posedovati.29.11.2018: Darja Antolin Drešar
Problematičnost Euler-Vennovega prikaza?
Na seminarju bodo predstavljeni izsledki raziskave, ki je bila usmerjena v analizo Euler-Vennovih in Carrollovih prikazov, ki so jih ustvarili bodoči vzgojitelji in vzgojiteljice.6.12.2018: Janja Batič
Slikanice in likovna umetnost
Na seminarju bomo govorili o večplastni naravi slikanic in njihovi povezavi z likovno umetnostjo. Kakovostne slikanice so običajno prvi stik otroka z likovno umetnostjo. Slikanice so namreč knjige, ki združujejo literarno in likovno umetnost. Ilustracije v slikanicah omogočajo knjigi, da "funkcionira kot artefakt: nekaj kar daje obliko ideji in nekaj na kar lahko navežemo svoje ideje." (Doonan, 1993, str 7.) Posebej pa se bomo na seminarju osredotočili na slikanice, ki vsebujejo dela likovnih umetnikov v različnih pojavnih oblikah (reprodukcija, poustvarjanje, ...). 


13.12.2018: mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov,  FDV UL ), izjemoma v 0.4.
Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov (3 ure)

Prijava: https://kc.um.si/dogodki/nacrtovanje-in-zbiranje-raziskovalnih-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhiv
Prosimo, da na seminar prinesete osebni računalnik. 

20.12.2018: Črtomir Matejek
Športna dejavnost in učna uspešnost otrok


10.1.2019: Maja Kuronja


17.1.2019: mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov,  FDV UL ), izjemoma v 0.4.
Sekundarna raba podatkov (3 ure)

Prijava: https://kc.um.si/dogodki/sekundarna-raba-podatkov-z-vidika-arhiviranja-v-arhivu-druzboslovnih-podatk
Prosimo, da na seminar prinesete osebni računalnik. 

24.1.2019: Marta Licardo
Izkušnje iz projekta Early Years Education


28.2.2019: Eva Kranjec


7.3.2019: Ines Voršič


14.3.2019: Nika Golob


21.3.2019: Dragica Haramija
Bralna pismenost (predstavitev dela v projektu OBJEM)

28.3.2019: Katja Kozjek Varl


4.4.2019: Maja Kerneža


11.4.2019: Eva Klemenčič


18.4.2019: Maruša Mavrič


25.4.2019: Polona Jančič Hegediš


9.5.2019: Alenka Lipovec, Alja Lipavic Oštir (FF UM, UCM, Trnava, Slovaška)
Problemsko orientiran Soft CLIL

16.5.2019:


23.5.2019: Mateja Hamler


30.5.2019: Andreja Obrul


6.6.2019: Lara Petek


13.6.2019: Marko Šterk